Ne întrebăm adeseori care va fi soarta celor răi şi a celor buni? Este soarta celor buni diferită de a celor răi? În continuare aş vrea să privim în Cuvântul lui Dumnezeu şi să vedem ce se va întâmpla cu unii şi cu alţi înaintea lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu va nimice pe cel bun împreună cu cel rău?

Dumnezeu este drep şi sfânt.

Dumnezeu este autorul creării omului şi doar El are dreptul să-L judece în conformitate cu Legea Sa supremă. Vei spune atunci: Dumnezeu oare nu a făcut greşeli? Dumnezeu este Sfânt şi în El nu este fărădelege.

„Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. (Lev 19:2)

Dumnezeu este sfânt şi în El nu se găseşte fărădelegea ci dimpotrivă El urăşte fărădelegea noastră care este ca şi un zid de despărţire dintre noi şi El.

ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! (Isa 59:2)

El urăşte fărădelegile noastre care sunt un zid de despărţire dintre noi şi El. Păcatul nostru este ceea ce ne opreşte să avem o relaţie personală cu Dumnezeu. El urăşte păcatul nostru pentrucă El este sfînt şi drept

El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat. (Deut. 32:4)

Aşa cum am văzut Dumnezeu este sfânt şi drept ca să judece şi să hotărască soarta şi viitorul omului în dependenţă de ascultarea şi alegerile acestuia. Ascultarea sau neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu sunt criteriile după care ne va judeca Dumnezeu şi va hotărî soarta noastră.

Dar Domnul Savaot este mare prin judecata Sa şi Dumnezeul cel sfânt este sfânt prin dreptatea Sa. (Isa 5:16)

Care va fi soarta celor buni?

El este drept şi sfânt să judece pe om pentrucă El l-a creat pe om din ţărâna pământului şi a suflat în el suflare de viaţă, omul devinind astfel un suflet viu. Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dar prin neascultare faţă de porunca lui Dumnezeu, omul s-a făcut vinovat de încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Prin neascultare şi încălcarea poruncii lui Dumnezeu a întrat păcatul în lume.

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… (Rom. 5:12)

Toţi oamenii au păcătuit şi nu sunt buni înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu este bun decât singurul Dumnezeu.

Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. (Rom. 3:10-12)

Atunci ne punem întrebarea de unde ştim care sunt buni şi răi. Care sunt criteriile după care stabilim cine este bun şi cine este rău dacă toţi au păcătuit iar plata păcatului este moartea.

Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. (Rom. 3:24-26)

Prin credinţă în Domnul Isus Hristos Dumnezeu am primit iertarea păcatelor şi suntem socotiţi neprihăniţi, nevinovaţi înaintea lui Dumnezeu. Prin credinţă în Domnul Isus Hristos avem pace cu Dumnezeu, un viitor şi nădejdea vieţii veşnice. Cei ce cred nu vor fi condamnaţi la judecata de apoi pentrucă ei trăiesc în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Care va fi soarta celor răi?

După cum am văzut mai sus toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu dar în comparaţie cu cei buni care şi-au făcut alegerea lor, cei răi continuie să respingă Cuvântul lui Dumnezeu şi trăiesc în fărădelege, adunânduşi o comoară de mânie.

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.(Rom. 2:4-6)

Soarta noastră este în mâinile lui Dumnezeu dar alegerile pe care le facem zilnic ne aparţin fiecăruia din noi. Cei răi continuie să dispreţuiască bunătatea lui Dumnezeu şi prin împietrirea inimii (respingere şi negare) îşi adună o comoară de mânie pentru ziua în care Dumnezeu îi va judeca cu dreptate după faptele fiecăruia. Vei spune atunci că eu nu sunt un om rău pentrucă eu nu fumezi, nu beau, nu mi-am îşelat soţia niciodată, mă port bine cu toţi oamenii. Legea supremă după care ne va judeca Dumnezeu este dacă am crezut sau nu în Domnul Isus Hristos.

dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. (Ioan 3:18-20)

Aceasta este soarta celor răi şi a celor buni. Cei buni vor merge în viaţă veşnică iar cei răi vor aştepta judecata divină a lui Dumnezeu după care vor merge în iazul cu foc şi cu pucioasă.

Dumnezeu să ne ajute ca să facem alegeri corecte în viaţa aceasta pentrucă viaţa noastră depinde de alegerile zilnice pe care le facem.

Anunțuri

Un gând despre „Va nimicie oare Dumnezeu pe cel bun îmmpreună cu cel rău?

  1. Ferice de cei fără păcate, care înţeleg faptele Domnuluii şi îndrumează pe alţii. Ferice de cei care zi de zi scriu pe bloguri inspiraţi de Dumnezeu. Ferice de cei care cunosc tainele creaţiei şi pot arăta cu degetul păcătoşii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s