botez

Biserica Domnului Isus Hristos pe timpul lui Ioan era atacată de învățături false ce puneau la îndoială divinitatea Domnului Isus Hristos. Una din aceste învățături false spunea că Isus a fost doar un om iar “Hristos” a venit peste El la botez. Pe cruce, “Hristos” a părăsit pe Isus (Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”), astfel murind ca orice altă ființă umană. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu și este temelia credinței creștinilor. Pentru a înțelege afirmația lui Ioan care vine să apere divinitatea Domnului Isus Hristos trebuie să înțelegem în context începând cu versetele 1 Ioan 5:3

Ioan spune: „Cine este cel care a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? ” (1 Ioan 5: 5)

Biruința  asupra lumii începe cu nașterea din nou, așa cum Ioan afirmă în v.4: “pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea” (1 Ioan 5: 4a). Și biruința asupra lumii se manifestă în actul de credință al credinciosului: “și ceea ce câștigă biruință asupra lumii, este credința noastră.” Credința noastră puternică că El este Fiul lui Dumnezeu, și că El este Dumnezeu (1 Ioan 5: 4b). Și apoi biruința credinciosului asupra lumii se vede în mărturisirea că Isus este Fiul lui Dumnezeu:  “Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce rede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5: 5).

Biruința asupra lumii ne oferă siguranță că putem iubi pe Dumnezeu și pe copii Lui prin ascultarea de poruncile Lui: “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.” (1 Ioan 5:3). Credința, dragostea și ascultarea sunt semnele nașterii din nou. Și viața trăită în nașterea din nou nu este o povară, ci o viață de bucurie și victorie.

Credința creștină este însuși Hristos. Credința creștină este în totul preocupată de El, cine este El și ce a făcut El pentru noi.

1 Ioan 5:6 spune: „El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sînge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul „

Ioan prezintă trei martori infailibile pentru a dovedi că Isus Hristos este Dumnezeu.

Primul martor este apa. 

Domnul Isus a venit „cu apă și sânge.” Apa se referă la botezul Său în Iordan, când Tatăl a vorbit din cer și a zis: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea (Matei 3:13-17) Primul martor care dovedește că Isus este Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl care a mărturisit: ”Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” La botez Dumnezeu Tatăl a mărturisit că Isus Hristos este Dumnezeu.

Domnul Isus Hristos este divin și de 40 de ori în Biblie, El este descris ca Fiu al lui Dumnezeu. El este menționat ca „Fiul Său (Fiul lui Dumnezeu), Dumnezeu se referă la El “Fiul Meu”. Apoi alte 5 ori Isus este numit „singurul Fiu al lui Dumnezeu.” În Evanghelia după Ioan 1:18 este scris: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut “

Unul din termenii întâlniți de sute de ori în Noul Testament este termenul “Domnul” care este egal cu termenul “Iehova” întâlnit în Vechiul Testament, fiind unul din cei mai înalți termeni ce descrie caracterul lui Dumnezeu. Cuvântul “Iehova” înseamnă “Atotsuficient”, “Cel ce are viață în El însuși”. Domnul Isus este Domn și în 1 Corinteni 2:8 Pavel scrie: “şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.” La învierea Domnului Isus Hristos Toma a văzut pe Domnul Isus și și-a pus dejetul în coasta lui și a mărturisit: “Domnul meu, și Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28)

La botez Tatăl a mărturisit că Isus Hristos este Dumnezeu.

Al doilea martor este sângele. 

Al doilea martor este sângele lui Isus Hristos, care se referă la umanitatea Sa. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Prin vărsarea sângelui Său, Dumnezeu ne-a răscumpărat din mocirla păcatelor noastre. Când Isus Hristos stătea atârnat pe cruce, Dumnezeu a mărturisit public: “L-am proslăvit, şi-L voi mai proslăvi!” (Ioan 12:28). Mai mult decât atât Dumnezeu Tatăl a mărturisit prin puterea miraculoasă când Isus stătea atârnat pe cruce:  prin întunericul supranatural, cutremurul de pământ și ruperea pierdelei în două din templu ( Matei 27:45, 50-53). Nu este de mirare că sutașul a stricat: “Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 27:54)

Dumnezeu nu S-ar fi implicat în mântuirea omului fără adevărata umanitate a lui Hristos, moartea și suferința Lui. Apa și sângele sunt cuvinte cheie ale înțelegerii întrupării Domnului Isus Hristos.

Domnul Isus nu a primit „Hristosul” la botezul Său și l-a pierdut la cruce. În ambele ocazii, Dumnezeu Tatăl a mărturisit că Isus este Dumnezeu.

Pentru ca să moară pe cruce Domnul Isus trebuia să aibă un corp ca noi. El este Dumnezeu dar în același timp om.

„Şi Cuvîntul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14) El a fost părtăș sângelui și cărnii ca și noi așa cum este scris în Evrei 2:14: “Astfel dar, deoarece copiii sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.”

Isus Hristos a fost om în toate privințele:

„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sînt ispitiţi.” (Evrei 2:17-18)

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce“ (Filipeni 2: 6-8).

De ce a fost necesar ca Isus Hristos să moară?

Isus a murit pentru noi, pentru a ne împăca cu Dumnezeu și să facă pace prin sângele crucii Lui. „Și prin El să împace toate lucrurile cu Sine, având făcut pace prin sângele crucii Lui; prin El, spun, indiferent dacă lucrurile pe pământ sau ce este în ceruri.” (Coloseni 1:20)

Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, a venit prin apa botezului și prin cruce care este baza mântuirii omenirii.

Al treilea martor este Duhul Sfânt. 

Al treilea martor este Duhul Sfânt care mărturisește că Isus Hristos este Dumnezeu. Ioan spune: “şi Duhul este Celce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.” (1 Ioan 5:6b)

Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Cînd va veni Mîngîietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. (Ioan 14:26, 15:26)

Duhul Sfânt a mărturisit la botezul Domnului Isus Hristos pogorându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El.

La moartea Domnului Isus pe cruce, “sângele și apa” a ieșit din coasta Lui atunci când a fost străpuns cu suilița de unul din ostași. “Faptul acesta este adeverit de celce l- a văzut:mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.” (Ioan 19:35)

Pentru întemeiere unui fapt Legea lui Moise cerea doi sau trei martori. (Deut. 19:15) Dumnezeu Tatăl a mărturisit la botez și la cruce, Duhul Sfânt mărturisește până astăzi prin Cuvântul lui Dumnezeu și viața shimbată a celor născuți din nou. Duhul, apa și sângele mărturisesc că Isus este Dumnezeu.

Dumnezeu să ne ajute să nu punem la îndoială divinitatea Domnului Isus Hristos care este adeverită de Dumnezeu și Duhul Sfânt prin mărturia lor.

Vă recomand să studiați cursul de studii biblice inductive pentru Evanghelia după Ioan partea I și a II, pentru o înțelegere mai aprofundată a persoanei Domnului Isus Hristos.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s