Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:13-17)

Botezul Domnului Isus – aduce neprihănire

Lucrarea Domnului Isus de justificare a omenirii începe cu botezul. Domnul Isus vine la Ioan Botezătorul ca să fie botezat de el, în timp ce Ioan boteza cu botezul pocăinței. Avea Isus nevoie de botezul pocăinței? Cu siguranță că NU deoarece Domnul Isus este fără păcat (2 Cor.5:21, Evrei 4:15, 7:26,etc.) Atunci de ce Domnul Isus a insistat să fie botezat de Ioan? Ca să împlinească cuvintele profetului Isaia: „Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe. Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.” (Isaia 42:1-4) Domnul Isus a venit să-și dea viața pentru omenire ca să aducă dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuia să se indentifice cu cei păcătoși. Toți cei ce veneau să fie botezați de Ioan priveau în viitor la Odrasla neprihănită care avea să vină să le ofere în dar neprihănirea lui Dumnezeu. Deci ca să aducă neprihănirea lui Dumnezeu, Isus trebuia să se identifice cu cei păcătoși care așteptau neprihănirea lui Dumnezeu. Ioan care era smerit cu inima și dedicate lui Dumnezeu avea nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu, lucru de el însuși: “Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine.”

Hristos a venit să ia păcatele noastre asupra Sa ca prin credință în El să primim primim iertarea păcatelor și justificarea lui Dumnezeu.

Botezul Domnul Isus – dovedește divinitatea Lui

Divinitatea Domnului Isus este întărită de mărturia Tatălui care a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Aceleași cuvinte sunt rostite de Tatăl pe muntele schimbării la față: Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5) Divinitatea Domnului Isus este întărită de mărturia Tatălui și de prezența Duhului Sfânt care vin să întărească lucrarea lui Hristos în mijlocul oamenilor. Mărturia Tatălui și prezența Duhului Sfânt mărturisesc despre lucrarea de răscumpărarea a omenirii cât și despre divinitatea lui Hristos arătată prin cuvintele “Fiul Meu”.

Dumnezeu Hristos a venit să sufere pentru a ne răscumpăra din robia păcatului și a ne strămuta în Împărăția glorioasă a Tatălui.

Dragul meu crezi tu că Hristos este Dumnezeu, ce a venit să facă răscumpărarea din păcate și să aducă neprihănirea lui Dumnezeu?

Botezul Domnului Isus – ne amintește de judecata viitoare

Domnul Isus n-a venit ca să judece lumea ci ca lumea să fie mântuită prin El. Și oricine crede în El este botezat cu Duhul Sfânt: Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. (1 Corinteni 12:13) Însă oricine care nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Oricine care nu crede este botezat cu botezul focului, botezul judecății de apoi.

El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”(Matei 3:10-12)

Să ne aducem aminte de pilda neghinei pentru a înțelege ilustrația de mai sus.

Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?” El le-a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?” „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.” (Matei 13:24-30)

Grîul este Cuvântul lui Dumnezeu ce este semănat în inima noastră care odată încolțit va aduce roadă un grăunte, 30, 60 și 90. Iar dacă lăsăm ca sămânța indiferenței celui rău să încolțească în inima noastră atunci va veni o zi cînd vom fi smulși și aruncați în focul cu pucioasă pregătit pentru cel rău.

Dragul meu, ce lași să fie sădit în inima ta, grâu sau neghină?

Dumnezeu să ne sfințească și să ne curățească prin Cuvântul Său.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s