Preeminenta lui CristosTrăim într-o lume în care suntem înconjurați de un număr considerabil de înoială în ce privește divinitatea Domnului Isus Cristos. Religii ca Iudaismul, Islamul, Hinduismul, Budismul, cât și alte religii pun la îndoială dumnezeirea lui Cristos Isus. Iudaismul, Islamul cât și alte religii consideră că Cristos a fost un profet excepțional, un om cu valori morale foarte înalte dar nu și Dumnezeu. Întrebări ca: A fost Isus om sau Dumnezeu? Își are Isus originea în Dumnezeu? Care este relația lui Isus Cristos cu Dumnezeu? ne frământă pe fiecare iar Cuvântul lui Dumnezeu prezentat în Coloseni 1:15-17 ne dă răspuns la toate.

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.

Preeminența lui Cristos se vede prin două aspecte:

Cristos este manifestarea lui Dumnezeu.

În ce privește divinitatea, Cristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Potrivit Dicționarului expositiv al Vechilui și Noului Testament de Vine, cuvântul „chip” în contextul cărții Coloseni 1:15 ne oferă un gând adițional sugerat de cuvântul „nevăzut”, și anume, Cristos este reprezentarea exactă a lui Dumnezeu și manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu pentru ființele create. Deci Cristos este reprezentarea și manifestarea comportamentului Celui pe care ÎL reprezintă. Isus a spus: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.”

În Evrei 1:13 este scris că: „El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte„. Cele două cuvinte „oglindirea” și „întipărirea” ne arată încă o dată că Cristos este imaginea caracterului lui Dumnezeu, Cristos este manifestarea esenței lui Dumnezeu. Exspresia arată că Cristos este diferit și în același timp este egal cu Dumnezeu a cărei esență a fost imprimată în El.

Deci expresia „chipul Dumnezeului celui nevăzut” nu se referă la partea materială sau fizică ci la esența Dumnezeului celui nevăzut.

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.

Deci natura și esența lui Dumnezeu au fost perfect reflectate în Isus Cristos care a făcut cunoscut pe Dumnezeu omenirii. În Evanghelia după Ioan 12:45 scrie: „Şi cine Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” Cuvântul „vede” se referă la cunoaștere și nu la o vedere fizică. Deci cu cât mai mult îL cunosc pe Cristos cu atât mai mult îL cunosc pe Dumnezeu. Cristos deci este reprezentarea și manifestarea esenței lui Dumnezeu, caracterului lui Dumnezeu. Dragul meu, pe ce se bazează cunoașterea ta despre Isus Cristos?

Divinitatea lui Cristos se vede în relația lui Cristos cu Dumnezeu, Tatăl. În Ioan 14:7-11 este scris:

Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.

Numai Cristos care este Dumnezeu și este una cu Tatăl ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. Nimeni altul nu poate să ne facă cunoscut pe Dumnezeu decât Isus Cristos care este Dumnezeu și Cristos ne-a făcut cunoscut caracterul Tatălui prin vorbele și faptele Sale.

Coloseni 2:9 spune că în Cristos locuiește tupește toată plinătatea Dumnezeirii. În Cristos locuiesc toate atributele divine ale lui Dumnezeu și toată gloria a ceea ce este Dumnezeu. Dragul meu, Cristos este Dumnezeu și datorită întrupării Lui am cunoscut pe Dumnezeu care a făcut răscumpărarea păcatelor prin Isus Cristos.

Dragul meu cine este Cristos pentru tine?

Cristos este Creator.

Al doilea adevără care vine să suporte divinitatea Domnului Isus Cristos îl găsim în versetul 15: „cel întâi născut din toată zidirea”. Pentru mulți verset este prea greu de înțeles și ridică alte întrebări în mintea noastră cu privire la divinitatea lui Cristos. Musulmanii consideră că Cristos a fost o ființă creată. Același lucru îl cred și martorii lui Iehova cât și alte religii sau confesiuni.

Pentru a înțelege pe deplin versetul 15 trebuie să-l interpretat în contextul său. Dicționarul explicativ al cuvintelor grecești, Vine difinește cuvântul „întâi născut” fiind suprem creației. Deci Isus Cristos deține toată supremația asupra creației pe carea a creat-o. Cum poate Cel ce a creat toate lucrurile să fie parte din creație? Isus nu poate să fie în același timp și Creator și parte a creației. Deci în Coloseni 1:15 Cristos este proeminent peste toată creația. Coloseni 1:16 vine să suporte versetul 15 precum că Cristos este Creator și deține toată supremația peste toată creația care a fost creată de El.

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.

Deci Cristos este Creator și suprem creației care a creat-o. Același lucru îl spune însăși Cristos în mesajul adresat bisericii din Laodicea:

 „Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:” (Apocalipsa 3:14:)

Cuvântul „începutul” identifică pe Cristos ca sursă a creației și nicidecum ca obiect al creației. Cristos este deasupra creației și este Creator, suprem creației, suprem omului și restul creației.

Deci în concluzie Hristos este Dumnezeu și deține toată supremația asupra creației care a fost creată de El. Vei spune bine, dar de ce Pavel folosește atunci în Coloseni 1:18 expresia: „El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” Dacă Cristos este suprem și proeminent peste creație atunci de ce Pavel adaugă expresia „Cel întâi născut dintre cei morți.” Ce înseamnă expresia aceasta și cum această expresie arată la divinitatea lui Cristos?

Biserica din Colose era amenințată de gnosticism. Cuvântul „gnosis” înseamnă a cunoaște. Gnosticismul este o filosofie care se concentrează asupra căutării unei cunoașteri superioare. Învățătura gnostică are două axiome fundamentale:

  1. Doctrina – supremația cunoașterii. Anumiți iluminați pretindeau că au o cunoaștere specială a adevărului.
  2. Doctrina – separarea duhului de materie. Materia în totalitatea acesteia era considerată rea și sursa răului. Duhul era considerat bun și acesta nu putea fi afectat de nicio acțiune a corpului.

Potrivit gnosticilor, era imposibil ca Dumnezeu, care era duh și era bun, să ia trup de om , care este materie și aceasta este rea, în persoana lui Isus Cristos. Ei credeau că Isus a fost o fantomă. Ei îl separau omul Isus de aeon, puterea lui Hristos. Ei credeau că la botez puterea lui Dumnezeu s-a coborât peste Isus și s-a odihnit pentru omul Isus. Apoi această putere s-a îndepărtat înainte de moartea lui Isus pe cruce. Prin urmare doar omul Isus a murit, nu Isus Cristos, Dumnezeul întrupat. Deci gnosticii negau faptul că Dumnezeu a devenit om și a umblat pe pământ în persoana lui Isus Cristos pentru a aduce răscumpărarea și salvarea omenirii.

Cuvântul „Prōteúōn” „Cel întâi născut” ne arată încă o dată că prin natura Sa de a fi Crator a dorit să dețină toată proeminența. Ioan 1:1-3, 14 spune: 

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:1-3, 14)

El este întotdeauna proeminent și deține întâietatea în toate lucrurile. Evrei 1:6 se referă la a doua venire a Domnului Isus Cristos, verset în care este folosit cuvântul „Cel întâi născut”. Dumnezeu se adresează îngerilor „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine”. După cum îngerii au fost prezenți la înălțarea Domnului Isus Cristos tot așa vor fi prezenți la a doua coborâre pentru a I se închina Lui. Cristos este proeminent întregii creații.

În concluzie Cristos este Dumnezeu, Creator ce deține întâitatea peste creație și învierea din morți.

Dragul meu, crezi tu că Cristos este Dumnezeu? Fie ca sărbătoarea Crăciunului să ne aducă aminte de întruparea Dumnezeului care a venit să răscumpere lumea din păcat și să ne ofere în dar darul vieții veșnice.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s