Intrarea Împăratului în Ierusalim

Intrarea triumfătoare a Domnului Isus în Ierusalim a adus schimbare în istoria și inima omului. Ceva mai devreme Domnului Isus le-a spus ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, preoților și a cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Prin intrarea Sa în Ierusalim, Împăratul a început lucrarea Sa de răscumpărare și salvare care avea să aducă speranță și viitor celor ce vor crede în El.

Prin intrarea Sa în Ierusalim, Domnul Isus a împlinit trei lucruri, despre care a proorocit Zaharia.

1. Isus a venit în Ierusalim ca și Mare Preot.

Zaharia este ultimul proroc ce menționează funcția Domnului Isus ca și Mare Preot și Împărat. În Zaharia 6:12-13 este scris:

Şi să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.” (Zaharia 6:12-13)

Odrasla va fi preot pe scaunul Lui de domnie, și într-o singură zi va șterge fărădelegile copiilor lui Israel și va aduce o desăvârșită unire prin moartea Sa. Ungerea Mariei a trupului Domnului Isus pentru lucrarea de ispășire ce avea s-o facă Domnului Isus, ca Mare Preot, în Ioan 12 ne arată că:

Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. (Evrei 9:11-12)

Hristos a venit astfel ca Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec ca să facă răscumpărare pentru păcatele noastre odată și pentru totdeauna.

2. Isus a venit în Ierusalim ca și Împărat blând.

Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.” (Matei 21:4-5)

Zaharia profețește după ce rămășița poporului Israel se întoarce din robia Babiloniană. Zidurile orașului sunt distruse iar reconstruirea templului este abandonată. Poporul este fără speranță și viitor. Dumnezeu cheamă poporul Israel să se întoarcă la El:

„Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor.  (Zaharia 1:3) 

Dumnezeu cheamă rămășița lui Israel să nu procedeze ca părinții lor care n-au ascultat și n-au luat aminte la Cuvintele Domnului. Pe tot pământul este pace și liniște doar în Israel nu este pace și liniște. În împrejurarea aceasta Domnul Oștirilor vine să le dea speranță și un viitor copiilor lui Israel.

Păcatul este cel ce ne lipsește de pacea și siguranța lui Dumnezeu ce El dorește să ne-o dea prin Împăratul, Isus Hristos. Dare oare care să fi fost starea poporului atunci când Împăratul vine la ei să le ofere pace și salvare sufletească? Luca ne spune că la intrarea Sa în Ierusalim, Împăratul a plâns pentru cetate. Oare de ce a plâns Domnul Isus pentru cetate?

Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru eşi a a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”  (Luca 19:41-44)

Copii lui Israel n-au cunoscut vremea când au fost cercetați de Împăratul lui, care a venit să le aducă pace, speranță și un viitor sigur. Împăratul n-a intrat în Ierusalim ca să le rezolve conflictul lor cu Romanii ci a venit să le rezolve conflictul lor cu Dumnezeu, și să le aducă împăcare cu Dumnezeu. Împăratul blând a venit să aducă salvare și pace în inima omului. În Ioan 3:17 este scris că: Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.  (Ioan 3:17)

Însă va fi o zi când Împăratul va veni călare pe un cal alb pentru a judeca și a se lupta cu dreptate.

Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.” Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”  (Apocalipsa 19:11-16)

Este Isus Hristos Împăratul vieții tale? Dacă nu, dragul meu atunci astăzi este timpul să-L inviți în inima ta pentru ați oferi pace și speranța vieții vecinice.

3. Isus a venit în Ierusalim ca și Mesia.

Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”  (Matei 21:9)

Potrivit profeției lui Zaharia, Isus este urmașul promis al lui David care a venit să împlinească ce este scris în 1 Cronici 17:11-14:

Când ţi se vor împlini zilele şi când te vei duce la părinţii tăi, voi ridica sămânţa ta după tine şi anume pe unul din fiii tăi şi-i voi întări domnia. El Îmi va zidi o casă, şi-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu; şi nu voi îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi aşeza pentru totdeauna în Casa Mea, şi în Împărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie.”  (1 Cronici 17:11-14)

Urmașul lui David care va întări pe vecie casa și scaunul lui Dumnezeu este, Isus Hristos. El este urmașul promis lui Avraam în care toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Pavel face referință la sămânța în Galateni 3:16:

Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „şi seminţei tale”, adică Hristos.

Din sămânța lui David, Dumnezeu după făgăduința Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus. Prin urmare același lucru strigau și noroadele când Isus a intrat în Ierusalim: “Osana, binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului”. Cu alte cuvinte poporul striga, Doamne salvează-ne acum. Hristos a venit să ne salveze de păcatele noastre și să facă ispășirea fărădelegilor noastre odată și pentru totdeauna. El a venit să ne aducă mântuire și nădejdea vieții veșnice.

Dragul meu ai primit tu această mântuire? Este Hristos Împăratul și Salvatorul vieții tale?

Osana în cerurile preaînalte pentru mântuirea ce am primit-o în dar. 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s