Poziție…, iată de ce erau preocupați ucenicii în timp ce Domnul Isus se îndrepta înspre Ierusalim unde avea să fie dat în mâna preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată și să-L răstignească. Moartea Domnului Isus avea să le slujească ucenicilor drept cel mai frumos exemplu de slujire. De aceea Matei 20 începe cu o pildă:

Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie. A ieşit pe la ceasul al treilea şi a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi vă voi da ce va fi cu dreptul.” Şi s-au dus. A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea şi a făcut la fel. Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi le-a zis: „De ce staţi aici toată ziua fără lucru?” Ei i-au răspuns: „Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.” „Duceţi-vă şi voi în via mea”, le-a zis el, „şi veţi primi ce va fi cu dreptul.” Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: „Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de la cei de pe urmă, până la cei dintâi.” Cei din ceasul al unsprezecelea au venit şi au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult; dar au primit şi ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului şi ziceau: „Aceştia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.” Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: „Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie. Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?” Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Matei 20:1-16)

4 Grupe de lucrători au lucrat în via gospodarului și chiar dacă unii au venit mai înainte și alții mai târziu au primit aceeași plată; un dinar. Probabil că prima grupă s-a supărat pe stăpân pentru că ei au venit mai înainte și lor li se cuvenea o plată mai mare decât ultimul grup ce venise mai târziu. Iată însă ultimul cuvânt al stăpânului: „Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie. Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?” Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Cei ce se ostenesc în Împărăția lui Dumnezeu primesc aceeași răsplată însă nouă ne este atrasă atenția la felul cum slujim, cârtind sau luând o atitudine asemănătoare cu a Domnului Isus. Împărăția lui Dumnezeu se deosebește de împărăția lumii pentru că:

„… că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20:25-28)

Slujiți-vă unii altor ași fiți gata o faceți cu jertfire de sine. Acest lucru încerca Domnul Isus să le explice ucenicilor în timp ce aceștia erau mâniați pe Iacov și Ioan, mama cărora a venit să-L roage pe Isus ca atunci când va veni în Împărăția Tatălui unul din ei să stea la dreapta lui iar altul la stânga lui. Ei cereau poziție și autoritate, Isus însă cere ceva mai mult, sacrifcare. Slujirea altora nu este preocupată de sine ci de cei ce au nevoie de tine.

Când au ieşit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?” „Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!” Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor, şi îndată orbii şi-au căpătat vederea, şi au mers după El. (Matei 20:29-34)

Slujirea implică milă iar mila face ca Împărăția lui Dumnezeu să fie mai aproape de noi. A iubi oamenii, a le împlini nevoile și ai ajuta să înțeleagă viziunea lui Dumnezeu înrădăcinândui în Cuvântul Lui – acesta este exemplul lui Isus. Urmezi tu exemplul lui Isus?

Suntem noi gata să urmăm exemplul Domnului Isus slujind fără cârtire și fără a murmura?

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s