Ce afirmă Biblia despre Muhammed – aşa se intitulează cartea scrisă de unul dintre învăţaţii musulmani Ahmed Deedat care a încercat să dovedească că despre prorocul Muhameed este scris în Sfânta Scriptură. Nu o singură dată în conversaţiile cu muslmanii mi s-a spus şi chiar s-a încercat să mi se aducă argumente că despre prorocul Muhammed este scris în Biblie. Am fost mirat să aud acest lucru dar şi mai mult m-a indignat această minciună care este folosită pentru a înşela pe câţi mai mulţi şi în mod special pe cei ce-şi zic creştini dar nu cunosc Sfintele Scripturi. Îmi propun ca în articolul de faţă să fac o analiză a versetelor pe care le aduce Ahmed Deedat în cartea sa, drept dovadă că despre Muhammed afirmă Biblia, ca să cunoaştem cum să confruntăm acestă erezie stând tare pe temelia credinţei noastre care este Hristos. 

Afirmaţia nr. 1: Cântarea Cântărilor 5:16.

Musulmanii afirmă că numele lui Muhammed este menţionat în Cântarea Cântărilor lui Solomon. Iată ce afirămă Ahmed Deedat: “cuvântul din limba ebraică folosit este “Muhmudim”. Literele finale “im” reprezintă desinenţa de plural care, în acest context, exprimă respectul, măreţia şi gândoarea. Fără “im” numele ar fi Mahmud care înseamnă “perfecţiunea iubirii” în versiunea autorizată a Bibliei sau “cel lăudat”, “cel demn de laudă”, adică Muhammed.” (Ce afirmă Biblia despre Muhammed?, pag.6

Cartea Cântarea Cântărilor este o cântare de dragoste dintre Solomon şi Sunamita, cântare ce era cântată de către poporul Israel în ziua a opta a sărbătorii Paştelor. Dragostea descrisă în Cântarea Cântărilor este o alegorie a iubirii dintre Dumnezeu şi poporul Său pe care Dumnezeu şi l-a ales pentru veşnicie.

Să privim însă ce spune versetul 5:16: Cerul gurii lui este numai dulceaţă, şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! – (Cântarea cântărilor 5:16)

Cuvântul ebraic  מחמד machmad, folosit în versetul 16 se traduce “el este preaiubit” şi se referă la cuvântarea Sunamitei faţă de iubitul său Solomon şi nici decum acest cuvânt nu se referă la Muhammed. Versetul 16 este o descriere a lui Solomon, şi în mos specific se referă la cuvintele frumoase şi dezmierdătoare pe care le foloseşte el atunci când i se adresează iubitei lui. Pentru a înţelege acest lucru citeşte te rog cartea Cântarea Cântărilor în întregime. Astfel nu putem da o tălmăcire greşită cuvântului folosit aici doar pentrucă coincide cu numele lui Muhammed. Cuvântul nu se traduce ca “cel demn de laudă” aşa cum presupune Ahmed Deedat şi mai mult decât atât nu se referă la prorocul Muhammed.

Afirmaţia nr. 2: Deuteronom 18:18.

Un alt pasaj care afirmă în opinia musulmanilor că numele lui Muhammed este menţionat în Biblie este Deuteronom 18:18.

Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. (Deuteronomul 18:18)

În opinia lui Deedat acest verset nu se referă la Domnul Isus ci la prorocul Muhammed. El aduce opt argumente prin care încearcă să dovedească că prorocia nu se referă la Isus ci la Muhammed:

  1. Tată şi mamă. Moise a avut un tată şi o mamă. Muhammed la fel iar Isus doar mamă.
  2. Naştere miraculoasă. Moise şi Muhammed s-au născut pe cale naturală, dar Isus a fost creat printr-o minune (ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt Matei 1:18).
  3. Legăturile maritale. Moise şi Muhammed s-au căsătorit şi au avut copii iar Isus a fost necăsătorit pe parcursul întregii Sale vieţi.
  4. Isus respins de poporul Său. Moise şi Muhammed au fost recunoscuţi ca fiind profeţi de poporul lor încă din timpul vieţii lor. Isus însă nu a fost primit de ai Săi. (Ioan 1:11)
  5. Regat ceresc. Moise şi Muhammed au fost profeţi şi regi iar Domnul Isus doar profet.
  6. Nici o lege nouă. Moise şi Muhammed au adus legi noi pentru poporul lor iar Isus a venit să împlinească Legea dar să n-o strice (Matei 5:17-18)
  7. Cum s-au stins din viaţă. Atât Moi cît şi Muhammed au avut parte de o moarte naturală dar conform creştinismului, Isus a fost omorât în mod barbar, pe cruce.
  8. Locuinţa cerească. Atât Moise cât şi Muhammed sunt îngropaţi în pământ dar conform crezului creştin Isus este în Rai.

Toate aceste comparaţii dintre Moise şi Domnul Isus ce sunt aduse în favoarea lui Muhammed nu sunt altceva decât încercare de-a interpreta greşit şi rupt complet din context a versetului 18. Atunci când Moise a spus această prorocie negreşit s-a referit la Domnul Isus pentrucă în Israel nu s-a mai ridicat un proroc ca Moise. Dar este foarte important să privim în context şi să îi dăm o interpretare corectă, aceea la care se referă textul dar nu la una ca a lui Deedat.

Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el! Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.” Atunci Domnul mi-a zis: „Ce au zis ei, este bine. Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. (Deuteronomul 18:15-19)

La muntele Sinai Dumnezeu a făcut o promisiune poporului Israel prin care le-a făgăduit că le va ridica din mijlocul naţiunii lor şi nu din naţiunea arabă aşa după cum pretinde Ahmed Deedat, un proroc ca Moise care: 1) va vorbi cuvintele lui Dumnezeu aşa cum n-a făcut-o nimeni altul înainte. El este Cuvântul prin care a vorbit Dumnezeu la sfârşitul vremurilor ”După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. (Evrei 1:1-2) Deci, Domnul Isus s-a născut din naţiunea Israel iar Muhammed nu, şi Domnul Isus iar nu Muhammed este ultimul proroc prin care Dumnezeu a vorbit omenirii. 2)Prin Moise Dumnezeu a dat salvare poporului Israel din robia Egipteană şi Moise este mijlocitorul Legământului de la Sinai, legământ prin care a venit Legea. La fel şi Hristos, nu doar a învăţat dar a condus şi lucru ce-l mai important care nu este realizat nicidecum prin Muhammed, este salvarea care o avem prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi pentru noi şi care este mijlocitorul Legământului Nou, întemeiat pe făgăduinţe mai bune. 3) Moise a fost credincios ca slujitor în casa lui Dumnezeu, el fiind parte din casa lui Dumnezeu, pe când Hristos a fost credincios ca şi Fiu peste casa lui Dumnezeu. 4) Mesajul comunicat de Domnul Isus nu este unul ce îi aparţine ci sunt cuvintele lui Dumnezeu puse în gura Lui, “Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.” (Ioan 7:16)

Prin urmare toate argumentele aduse de Ahmed Deedat sunt greşite şi neântemeiate. Toate aceste argumente însă sunt o erezie care răstălmăcesc versetele din Biblie aduse ca şi dovadă că Biblia vorbeşte despre prorocul Muhammed. Biblia nu vorbeşte nimic despre prorocul Muhammed ba mai mult Biblia vorbeşte că o astfel de învăţătură este una drăcească şi care a înşelat pe foarte multă lume şi continuie să înşele. Tocmai de aceasta dragii mei trebuie să cercetăm Scripturile pentrucă în ele credem că avem viaţa veşnică prin credinţă în Isus Hristos.

Anunțuri

2 gânduri despre „Ce afirmă Biblia despre Muhammed? (partea I)

  1. Adevărul este Isus Hristos: „Eu sunt CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Evanghelia după Ioan 14:5) Salvarea și Calea spre Cer este doar în Isus Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să te lumineze să ajungi să înțelegi și să experimentezi acest lucru în viața ta.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s