Hristos s-a înălţat! Astăzi sărbătorim cu toţii sărbătoarea Înălţarii Domnului Isus Hristos la cer.  Timp de 40 de zile ne-am salutat cu cuvintele: Hristos a înviat! Iar astăzi toată lumea se salută cu cuvintele: Hristos s-a înălţat! Cu adeăvarat s-a înălţat! Acest eveniment descris pe paginile Sfintelor Scripturi este o dovadă netăgăduită a faptului că Hristos a fost răstignit pentru păcatele noastre iar a treia zi a înviat din morţi. Timp de 40 de zile Domnul Isus a petrecut timp împreună cu ucenicii Săi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu şi că ceea ce fusese profeţit în Vechiul Testament cu privire la el trebuia să se împlinească.

Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24:45-49)

Înălţarea lui Hristos a adus binecuvântare în viaţa ucenicilor.

În Evanghelia după Luca 24: 50-51 este scris că înaintea ca Domnul Isus să se înalţe la cer şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat.

El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. (Luca 24:50-51)

Frica, spaima, neâncrederea şi tulburarea cu care l-au întâlnit ucenicii pe Domnul Isus după înviere dispăruse. Cel ce murise în ochii lor şi înviase a treia zi din morţi, şi acum arătânduli-se de mai multe ori le-a adus pace, încredere şi bucurie în inima ucenicilor. După înălţarea Domnului Isus l-a cer ucenicii s-au întors în Ierusalim plini de bucurie, aşteptând promisiunea Duhului Sfânt care le-o făgăduise Hristos.

Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” (Faptele apostolilor 1:4-5)

Cea mai mare binecuvântare pentru ucenici este coborârea Duhului Sfânt, şi odată cu el pacea, bucuria, iertarea, împlinirea, fericirea şi o stare după voia şi placul lui Dumnezeu. O binecuvântare care ne duce în cer, acolo unde este şi Domnul şi Mântuitorul nostru.

Înălţarea Domnului Isus a chemat pe ucenici la împlinirea poruncii.

Înainte de înălţarea Sa, Domnul Isus a dat poruci ucenicilor Săi şi i-a chemat să meargă în toată lumea şi să propovăduiască Evanghelia învăţând pe toţi ceea ce i-a învăţat El.

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

În Evanghelia după Marcu 16 este scris că ucenicii au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Dacă privim în cartea Faptele Apostolilor vedem cum ucenicii au răspândit mesajul Evangheliei începând din Ierusalim, Iudeia, Samaria şi până în Republica Moldova.

Fiecare din noi este chemat să împlinească porunca cu privire la: „mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile, învăţându-i să păzească Cuvântul lui Dumnezeu.” Aceasta este cea mai mare şi frumoasă chemare care poate s-o primească şi împlinească cineva. Dragul meu eşti tu un împlinitor al poruncii lui Dumnezeu?

Domnul Isus v-a veni în acelaşi fel cum s-a ridicat la cer.

Dacă credem în Domnul Isus cu toată inima noastră şi în înălţarea Sa la cer, vom fi şi noi înălţaţi într-o zi după cum şi El a fost înălţat şi stă la dreapta Tatălui. Hristos va veni să nea ea cu El ca acolo unde este El să fim şi noi.

Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele apostolilor 1:10-11)

Nădejdea care ne dă viaţă este că Hristos va veni din nou într-o zi după cum a făgăduit ucenicilor Săi.

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” (Ioan 14:1-4)

Hristos a pregătit un loc pentru fiecare din noi şi se va întoarce într-o zi ca să nea ia cu El, ca acolo unde este El să fim şi noi. Credinţa în El ne înalţă până la cer. Dragul meu cititor crezi tu în înălţarea Domnului Isus Hristos.

Hristos s-a înălţat! Cu adevărat s-a înălţat!

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s