Pilda neghinei ne descoperă o altă latură a Împărăţiei lui Dumnezeu şi anume puterea de a rămâne grâu în mijlocul neghinei până la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Ceva mai devreme în Predica de pe Munte, Domnul Isus a spus ucenicilor Săi:

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:13-16)

Caracterul determină conduita. După cum sarea are influienţă asupra mâncării şi îi dă gust şi lumina asupra întunericului tot aşa prin felul nostru de trăire şi vorbire trebuie să influienţăm lumea în care am fost aşezaţi. Să lăsăm ca Lumina care ne-a luminat vieţile şi ne-a scos de sub puterea întunericului să lumineze prin faptele noastre bune pe cei din jur, astfel să aducem slavă Tatălui care este în ceruri. Tocmai despre aceasta vorbeşte Domnului Isus în Pilda neghinei când a spus: 

„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?” El le-a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?” „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.” (Matei 13:24-30)

Pentru a înţelge conceptul pe care ni-l prezintă Domnul Isus în pilda neghinei trebuie să luăm în consideraţie şi celelalte două pilde pe care le-a spus El, înainte ca să dea interpretarea la pilda neghinei.

Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.” Le-a spus o altă pildă, şi anume: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.” (Matei 13:31-33)

Ambele pilde ne descoperă conceptul de creştere şi anume că: Împărăţia lui Dumnezeu este sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu sădită în inima oamenilor, aparent ca şi grăuntele de muştar este mic dar pe măsura ascultării noastre de Cuvânt, El creşte şi pune stăpânire pe toate aspectele vieţii noastre. 

Să vedem însă şi tălmăcirea pildei neghinei şi care este legătura cu celelalte două pilde precedente spuse de Domnul Isus. 

El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 13:37-43)

După ce Domnul Isus a identificat toate elementele pildei se focalizează pe seceriş. Aşa după cum am văzut ţarina reprezentă lumea, sau societatea de astăzi care este alcătuită din două categorii de oameni. Se pare că încă de la început au fost sădite două feluri de sămânţă, după cum şi sunt două feluri de oameni. Una în care este sădită sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu şi alta în care a fost sădită nelegiurea celui rău. Iar a face parte din Împărăţia Fiului sau din Împărăţia Celui rău, atârnă de ceea ce este sădit în inima noastră şi de roadele aduse. Tot în Predica de pe Munte, Domnul Isus a spus că după roade se cunoaşte pomul bun şi pomul rău. Atenţie însă la ceea ce lăsăm să fie sădit în inima noastră pentru că în lume este sădit atât răul cât şi Cuvântul lui Dumnezeu. Să lăsăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să crească în inima noastră şi să aducă roadă pentru Împărăţia lui Dumnezeu aşa ca la sfârşitul viacului să strălucim ca soarele în Împărăţia Tatălui.

Lucrurile însă nu se termină aici. Responsabilitatea noastră este ca să căutăm Împărăţia lui Dumnezeu pentru că Împărăţia lui Dumnezeu ne vrea cu tot ceea ce suntem şi cu tot ceea ce avem. Acest lucru Domnul Isus îl remarcă prin pilda comorii ascunse şi a mărgăritarului:

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără. (Matei 13:44-46)

Deci, pentru cel ce vrea să aibă Împărăţia lui Dumnezeu, trebuie ca ea să valoreze mai mult decât tot ceea ce are. Tocmai de aceea omul vinde tot ce are şi cumpără ţarina împreună cu comoara. Este evident că comoara este Cuvântul care este Domnul Isus Hristos care valorează mai mult decât orice alt lucru din lumea aceasta. Totuşi ceea ce ne întristează este că oamenii au iubit mai mult întunericul decât Lumina. Capitolul 13 ne arată necredinţa oamenilor, iar ofensa aducă Domnului Isus este tocmai rodul seminţei nelegiurei sădită în inima lor de către Cel Rău.

Din ce categorie faci parte dragul meu? Al cui fiu eşti ? Prin ceea ce alegi zilnic eşti Fiu al Împărăţiei lui Dumnezeu sau al Celui Rău?

Anunțuri

Un gând despre „Pilda neghinei

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s