În una din zile în timp ce făceam studiu cu copii noştri, fiul nostru cel mai mare m-a întrebat: “Tata, cum şi când călăuzeşte Dumnezeu pe oameni?” Probabil că nu o singură dată i-ai cerut lui Dumnezeu să te călăuzească în deciziile şi acţiunile pe care le faci zilnic. În articolul de faţă vrem să răspundem la întrebarea: “Cum Dumnezeu călăuzeşte?”

Potrivit DEX cuvântul “a îndruma” înseamnă a călăuzi, a arăta cuiva drumul, a îndrepta în direcţia potrivită şi a călăuzi pe cineva într-un domeniu, în viaţă.

Dumnezeu călăuzeşte prin Cuvânt

Sfântul Vasile Cel Mare a spus: “ El le călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică.” O dovadă a faptului că Dumnezeu călăuzeşte este exemplul lui Avraam şi a descendenţilor lui. Dumnezeu a călăuzit pe Moise în eliberarea poporul Israel iar apoi timp de 40 de ani Dumnezeu a călăuzit poporul Său în călătoria spre ţara promisă. Un drum plin de pericole, greutăţi şi duşmani, dar un drum pe care Dumnezeu a învăţat poporul Israel să se lase condus de Cuvântul Său.

Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri. Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustiu, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul. (Deuteronomul 8:1-3)

Dumnezeu a călăuzit poporul Său ca să-l smerească şi să-l încerce, ca să-i cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă va păzi sau nu poruncile Lui. Astfel Dumnezeu a îngăduit suferinţă şi foame ca să smerească poporul Său şi să îi înveţe că omul nu trăieşte doar cu pâine dar cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci când suntem slabi şi chinuiţi avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu călăuzeşte pe cei ce au nevoie de călăuzire şi pe cei ce apelează la ajutorul Lui. Psalmistul spune:

Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. (Psalmi 73:23-24)

Ce poate fi mai de preţ decât sfatul lui Dumnezeu în momente dificile? Atunci când nu cunoaştem direcţia şi nu avem răspuns la întrebările noastre să întrebăm pe Dumnezeu care ne va călăuzi prin sfatul Său. Tocmai de aceea Dumnezeu a trimis pe Singurul Său Fiu ca să ne îndrepte paşii pe calea păcii.

Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” (Luca 1:76-79)

Din cauza păcatului nostru suntem în întuneri şi pentru a ieşi din întunericul acesta avem nevoie de călăuzirea Domnului Isus Hristos, care ne poate călăuzi picioarele pe calea păcii.

Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă. (Ieremia 10:23)

Iar dacă crezi că soarta omului este în puterea lui şi că nu are nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu te greşeşti amarnic. Pentru aţi realiza scopul în viaţă ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, care îţi va îndrepta paşii înspre pace şi veşnicie.

Dumnezeu călăuzeşte prin Duhul Sfânt

Dumnezeu călăuzeşte pe cei ce au încheiat legământ cu El prin credinţă în Domnul Isus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt.

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14)

Duhul lui Dumnezeu ne călăuzeşte ca să cunoaştem adevărul lui Dumnezeu care ne face slobozi.

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

Prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu suntem călăuziţi de Duhul Sfânt ca să înţelegem Cuvântul şi să-L aplicăm în viaţa noastră.

Dumnezeu călăuzteşte prin oameni

În timp ce un famen, etiopean citea pe prorocul Isaia, Duhul Sfânt i-a spus lui Filip să ajungă carul şi să îl călăuzească pe etiopean în înţelegerea adevărului cu privire la Domnul Isus Hristos.

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.” Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. (Faptele apostolilor 8:26-35)

După ce etiopeanul a înţeles cuvintele prorocului Isaia L-a primit pe Domnul Isus în inima lui şi a fost botezat, după ce şi-a continuat drumul mai departe plin de bucurie. Deci, cel ce este călăuzit de Duhul Sfânt şi se lasă transformat de Cuvântul lui Dumnezeu va putea să călăuzescă pe alţii.

Domnul Isus însă ne-a avertizat să fim atenţi de cine suntem călăuziţi, pentru că şi cei răi se dau mari în a da direcţii, dar poate un orb să călăuzească pe un alt orb?

Le-a spus şi pilda următoare: „Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poţi să zici fratelui tău: „Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi”, şi, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. (Luca 6:39-42)

Înainte ca să îndrepţi pe cineva trebuie să te cercetezi pe tine însuşi şi să vezi dacă nu cumva tu ai nevoie de călăuzire în împlinirea şi trăirea Cuvântului şi apoi să poţi îndrepta pe alţii pe călea adevărată şi sfântă.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s