Oare a zis Dumnezeu cu adevărat….? Hotărât, că nu veţi, muri ci veţi fi ca Dumnezeu. Oau!!! Sună grozav, nui aşa? Vom fi ca Dumnezeu. Omul întodeauna a tins să fie cineva, şi dacă privim în istorie Nebucadneţar, Beltşaţar, etc. au cerut să li se închine ca unor dumnezei, dar acesta este un alt subiect şi nu subiectul care vreau să-l abordezi în articolul de faţă. Subiectul care vreau să-l abordezi este “îndoila”. De ce? pentru că îndoiala este aceea care sădeşte o sămânţă de necredinţă în inima noastră faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi tot ce este adevărat şi sfânt, faţă de chemarea şi lucrarea lui Dumnezeu. Nu este aşa că ne confruntăm zilnic cu ea, cu îndoila: “oare să fie aşa? da, dacă nu este aşa…?

Sursa îndoielei

Sursa îndoielii îşi are culcuşul în inima omului, iar sămânţa acesteia este sădită de cel rău. Iată ce ne relatează Geneza 3 despre cum a fost sădită îndoială cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, în inima femei. Să fim cu luare aminte pentru că tactica lui de atunci încoace nu s-a schimbat.

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. (Geneza 3:1-6)

Diavolul prin înşelăciune a sădit o sămînţă de îndoială în inima femeii cu privire la porunca lui Dumnezeu: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?” (Geneza 2:16). După ce a pus îndoială în inima femeii, Diavolul întăreşte îndoiala din inima femeii prin minciună: “Hotărât, că nu veţi muri… ci veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” Îndoila din inima omului i-a făcut să mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, faptă care a dus la moartea lor aşa după cum poruncise Dumnezeu. Deci, în concluzie ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este unicul suport împotriva necredinţei şi îndoielilor noastre.

Priveşte la Domnul Isus.

Îndoiala vine în inima noastră pentru că nu înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu, atunci cînd nu cunoaştem caracterul şi persoana Domnul Isus sau ne îndoim cu privire la anumite lucruri aşa cum s-a îndoit Petru.

Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!” „Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Matei 14:25-31)

“Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape” a spus Petru. “Dacă eşti Tu…”, Cine anume? Petru a avut nevoie de credinţă şi credinţa lui Petru se baza pe tot ce cunoştea el despre Domnul Isus pînă atunci. Unicul suport pentru credinţa lui Petru atunci când a păşit pe ape a fost cuvântul Domnului Isus “Eu sunt: nu te teme… Vino!” Ce s-a întâmplat însă cu minunea care o realizase Petru şi pe care o pierdea acum când se scufunda în apă? S-a speriat de vînt şi valurile care î-l încunjurau. Domnul Isus l-a mustrat pe Petru pentru necredinţa lui şi pentru faptul că s-a îndoit.

Ca şi Petru atunci când ne îndoim trebuie să strigăm la Domnul Isus Hristos. Atunci când nu ne ajunge credinţă, trebuie să strigăm la Domnul Isus Hristos care este gata să ne întindă mâna şi să ne ajute.

Studierea Cuvântului lui Dumnezeu va fi cea mai solidă bază şi credinţa noastră va creşte tot mai mult.

Care sunt îndoielile din inima ta? Îndoielile vin din lipsă de cunoştinţă.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s