Nu este o noutate că secolul XXI este secolul materialismului. Totuşi problema materialismului nu este nouă ci veche şi despre ea a vorbit Domnul Isus Hristos, când a spus: “nu vă îngrijoraţi ci căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Poate deci cineva să nu se îngrijoreze de ce va mînca, bea şi îmbrăca şi să-şi strângă comori faţă de Dumnezeu nu pe pământ şi să trăiască totuşi?

Strângeţi-vă comori în ceruri.

Caracterul determină comportamentul creştinului. Şi dacă comportamentul creştinului este determinat de caracterul lui care este schimbat odată cu cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, atunci căutările creştinului vor fi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. Însă nu trebuie să uităm totuşi că, atâta vreme cât trăim în trup, avem nevoie de mâncare, de băutură şi de îmbrăcăminte, ca să vorbim doar despre nevoiele imediate. Îngrijorarea este o problemă ce ţine de inima omului şi de cunoaşterea şi relaţia lui personală cu Dumnezeu. Ce fel de relaţie? o relaţie de încredere bazată pe o cunoaştere personală şi profundă a caracterului lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus în Predica de pe Munte că acolo unde este comoara noastră acolo ne va fi şi inima noastră.

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. (Matei 6:19-21)

Dacă ne strângem comori pe pământ, v-a ajunge să fie mâncat de molie şi rugină şi cu cât adunăm mai mult cu atât sîntem mai săraci. Dacă căutăm mai mult comorile pământeşti atunci mi-am definit căutările inimii mele. Deci acolo unde îmi este comoara, acolo îmi va fi şi inima mea. Şi dacă inima mea este lipită mai mult de ceea ce este pământesc şi slujirea mea va fi celui pământesc, Mamona.

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. (Matei 6:24)

Slujirea lui Mamona sau lui Dumnezeu este un rezultat al cunoaşterii sau necunoaşterii lui Dumnezeu. Şi cu îngrijorările stă la fel: înfrijorările vin din neîncrederea în Dumnezeu, iar neîncrederea în Dumnezeu vine din necunoaşterea lui Dumnezeu. Iar necunoaşterea Lui vine din nestudierea Scripturilor care spun că Dumnezeu ne va da împreună cu Fiul Său, fără plată, toate lucrurile.

Totuşi să fim cu luare aminte la cuvintele Domnului Isus spuse în pilda bogatului nechibzuit.

Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” (Luca 12:15-21)

Ce ai fi făcut dacă ai fi fost în locul bogatului? Nu este neapărat să fii bogat, gândeşte-te ce ai zilnic şi nu au alţii şi cu ce ai putea să te împarţi cu cei ce zilnic sunt goi, flămânzi şi însetaţi.

Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea

Viaţa noastră, înaintea lui Dumnezeu, preţuişte mai mult decît orice lucru pământesc. Oare atunci când am avut nevoie cel mai mult de Dumnezeu, El nu a fost alături de noi? Puţin credincioşilor!

De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? (Matei 6:25)

Viaţa unui om nu stă în agonisirea lucrurilor pământeşti căci ce i-ar folosi unui om să strângă toate comorile de pe pământ şi să-şi piardă sufletul.

Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? (Marcu 8:36-37)

Sufletul nu se cumpără şi pentru el nu poţi plăti, pentru că Dumnezeu preţuişte viaţa noastră foarte mult şi de aceea L-a dat pe Singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. Trebuie să recunoaştem totuşi că zilnic suntem îngrijoraţi mai mult de material decît de spiritual, de ceea ce este lumesc decât de ceea ce este duhovnicesc, dar dacă voi permite Cuvântului Lui să-şi facă lucrarea în mine voi fi sare şi lumină, influenţând prin comportamentul şi atitudinea mea pe cei din jurul meu.

Dumnezeu îngrijeşte de nevoile noastre.

Dumnezeu nu este nepăsător faţă de lucrurile pământeşti de care avem nevoie în căutarea Împărăţiei şi neprihănirii Lui. Dumnezeu îngrijeşte cu multă dragoste şi atenţie chiar şi de păsările cerului şi crinii de pe cîmp.

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. (Matei 6:26-29)

Dacă uităm de dragostea şi grija lui Dumnezeu să ieşim afară şi să privim la păsările cerului şi la crinii de pe câmp cât de frumos sunt împodobiţi. Fiecare în viaţă se confruntă cu lipsuri materiale şi totuşi mărturisesc că nu a fost o zi în viaţa mea să rămân flămând, gol sau însetat. Dumnezeu s-a îngrijit de toate nevoile mele.

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)

Şi prin îngrijorare cât de mult poţi schimba în situaţia creată? Nu poţi schimba mai mult decât păr sur în cap, nervi şi sănătate pierdută.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6:11)

Vom putea să ieşim din această afirmare de sine şi îngrijorare pe măsură ce ne vom învăţa să ne încredem tot mai mult în Dumnezeu care în dragostea Lui ne poartă de grijă atît de frumos. Să căutăm deci zilnic Împărăţia lui Dumnezeu, şi neprihănirea Lui şi toat de ce avem nevoie ni se va da.

Anunțuri

2 gânduri despre „Nu vă îngrijorați ci căutaţi mai întâi Împărăția Cerurilor

  1. Mat 6:27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
    Super intrebare.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s