Trăim într-o țară care se numește creștină, o țară în care Legea și Dreptatea s-ar părea că triumfă dar cu părere de rău nu este așa și nu putem să negăm fariseismul și apostazia care este prezentă îm mijlocul unei întregi națiuni. Oare nu ne caracterizează și pe noi cuvintele Domnului Isus Hristos adresate bisericii din Laodicea “Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: „Sînt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol”. Ca și în cazul bisericii din Laodicea, Domnul Isus stă la ușa inimii noastre și bate pentru a ne oferi soluții și biruință asupra păcatului.

Ca și în cazul celorlalte biserici aș vrea în continuare să privim la câteva aspecte pentru a înțelege mesajul Domnului Isus adresat bisericii din Laodicea.

Portretul lui Hristos.

Hristos Se prezintă bisericii din Laodicea sub trei aspecte: [1] „Cel ce este Amin”, [2] „martorul credincios şi adevărat” şi [3] „începutul zidirii lui Dumnezeu”. Din pricina a ceea ce Hristos este, El cunoaşte, împreună cu biserica, şi problemele acesteia și dă soluția pentru problemele specifice ale bisericii.

Cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat. Domnul Isus este martorul credincios prin care Dumnezeu a adus mîntuire și a împlinit făgăduințele. Dar în același timp Domnul Isus este martorul adevărat ce judecă cu dreptate indiferența și păcatul celor ce î-L resping și nu-L lasă să intre în viața lor. În același timp Domnul Isus este credincios și adevărat să răsplătească potrivit cu făgăduințele Sale celor ce sunt sensibili la glasul Lui și-L invită în viața lor, împlinind Cuvântul Său în viața lor.

În Cel de-al treilea rînd în mesaul adresat bisericii din Laodicea, Domnul Isus este descris ca “Începutul zidirii lui Dumnezeu”. În Apocalipsa 1:5 găsim o altă caracterizare a Domnului Isus: “cel întâi născuți din morți”. Oare să fie vreo legătură dintre aceste două caracterizări? Sigur că da. Învierea lui Hristos din morţi a fost prima din lucrările (zidirile) lui Dumnezeu în noua Sa creaţie.

Apostolul Pavel în Coloseni 1:15 Îl numește pe Hristos „Cel întîi născut din toată zidirea” şi „Cel întîi născut dintre cei morţi” (1:18).

În noua creaţie a lui Dumnezeu, Isus Hristos, Cel întîi născut din morţi, a fost şi rămîne „Începutul”. Veniţi să ascultăm în lumina acestui adevăr cuvintele lui Pavel:

Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pîrga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sînt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfîrşitul, cînd El va da împărăţia în mînile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpînire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească pînă va pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea (1. Corinteni 15:20-26, s.n.).

Starea Bisericii din Laodicea

Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol – așa vede Domnul Isus biserica din Laodicea. Hristos cunoaște faptele bisericii și că nu este nici rece, nici în clocot, că este bogată și nu duce lipsă de nimic. Este o mare diferintță între felul cum se vede biserica și cum o vede Domnul Isus Hristos. Oare cum se explică această mare diferență și în ce oglindă s-a privit Biserica din Laodicea de s-a văzut atît de diferită de ceea ce a văzut Hristos?

Sistemul de valori pe care le avea Biserica din Laodicea “Sînt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic” este contrar diferit de valorile pe care trebuia să le caute “te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.” Toate aceste valori le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu.

Soluția lui Hristos la problema bisericii este: “Fii plin de rîvnă, dar şi pocăieşte-te!” Acum cînd biserica l-a dat afară pe Domnul Isus din viața ei El stă la ușă și bate. Bisericii i se cere să audă glasul Lui și să-I deschidă ușa ca El să poată intra la ei.

Biserica din Laodicea porniseră pe drumul iubirii de sine, pe drumul preocupărilor legate de ei înşişi: „Sînt bogat, m-am îmbogăţit, nu duc lipsă de nimic”. Oare ce a condus la această stare?

Biserica din Laodicea se îmbogăţise materialiceşte. Membrii ei cîştigaseră o poziţie socială respectabilă şi confortabilă. Îşi luaseră de pe cap grija zilei de mîine. Dar realizaseră toate acestea cu un preţ imens. Îl pierduseră pe Hristos Însuşi, şi astfel pierduseră totul. Hristos descrie starea bisericii din Laodicea în termeni duri: „Nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.

Apostolul Pavel în 1 Cor 15:19, el este aplicat de Pavel spune:

„Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii”.

Soluția la problema bisericii îl găsim în mesajul adresat bisericii din Laodicea dar și în Isaia 55:1-3:

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! De ce cîntăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi cîştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, deci, şi veţi mînca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi aminte, şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legămînt veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David (Is. 55:1-3).

Dragul meu, în cine îți pui încrederea mai mult, în lucrurile materiale ale vieții acesteia sau în Domnul Isus Hristos?

Corespund valorile vieții tale cu așteptările pe care le are Hristos de la tine?

Promisiunea și amenințarea lui Hristos.

Biserica din Laodicea pusese accentul pe lucrurile apreciate de oameni, şi neglijaseră lucrurile apreciate de Dumnezeu. Biserica din Laodicea se mîndrea cu lucrurile care nu aveau nici o valoare în ochii lui Hristos, neglijînd lucrurile pe care le căuta şi le aprecia Hristos. Biserica era focalizată pe cu totul alte lucruri decît ar fi aşteptat Hristos: „Pentru că zici: „Sînt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol” (3:17) … „am să te vărs din gura Mea” (3:16). Biserica neglijase creșterea spirituală din cauza materialismului ce o invadase. Domnul Isus însă în dragostea Sa vine ca s-o mustre și s-o ajute s-o restabilească în relația din care El fusese scos după uși.

„Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe cari-i iubesc. Fii plin de rîvnă dar şi pocăieşte-te” (3:19).

Nu numai problema bisericii din Laodicea, ci problema bisericii din toate timpurile a fost, este şi va fi credincioşia în a rămîne focalizată pe lucrurile care-L interesează pe Dumnezeu.

Atenţionarea lui Hristos: „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să nu i se vadă ruşinea! (16:15).

Ceice vor birui vor mînca şi vor domni împreună cu Mine

Aşteptarea lui Hristos de la biserica din Laodicea este exprimată în puţine cuvinte: „Fii plin de rîvnă dar şi pocăieşte-te” (3:19). Pentru cei ce o vor împlini, promisiunea Lui are două aspecte: [1] a cina cu El şi [2] a domni cu El. Pentru cei ce se vor pocăi prima din cele două promisiuni înseamnă o relație strânsă și intimă bazată pe Cuvîntul lui Dumnezeu.

Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Dragul meu, ești tu o persoană biruitoare? Hristos stă la ușa inimii tale și bate….deschidei ca să intre pentru a avea părtășie îpreună cu tine.

Anunțuri

Un gând despre „Biserica din Laodicea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s