Privind la biserica din Sareds ca şi astăzi vedem că biserica se bucura şi se mândrea cu altceva decît ar fi aşteptat Isus Hristos de la ea. Din punctul ei de vedere şi din punctul de vedere al celor din jur, totul părea că este bine, chiar foarte bine. Dar din punctul de vedere al lui Hristos totul era mort pentrucă, „ce este înălţat între oameni este o urîciune înaintea lui Dumnezeu”. Iată cuvintele Domnului Isus adresate acestei biserici:

Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Apocalipsa 3:1-6)

Caracterul Domnului Isus Hristos

Felul în care se descrie pe Sine, Domnul Isus Hristos bisericii din Sardes “Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele”, este strîns legată de problema bisericii – “Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort”. În adresarea lui Ioan către cele şapte biserici vedem că cele şapte duhuri ale celor şapte biserici stăteau înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie. (Apoc.1:4)

În Apocalipsa 5:6 este scris că:

Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. (Apocalipsa 5:6)

În Apocalipsa 4:5 este scris că cele şapte şapte lămpi de foc sunt şi cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu.

Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu. (Apocalipsa 4:5)

Duhurile lui Dumnezeu, prin intermediul lui Hristos, Mielul junghiat, erau trimise în tot pămîntul să desăvîrşească lucrarea începută de Hristos. Prezenţa Duhului Sfânt în biserică trebuia văzută prin viaţa trăită a bisericii în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

Hristos este Cel ce are nu doar cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu la dispoziţia Sa, ci şi cele şapte stele. Domnul Isus afirmă că cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele sînt la dispoziţia Sa, pentru lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o. Ştim că aceste şapte stele reprezintă pe cei şapte îngeri ai celor şapte biserici. Cei şapte îngeri din mâna lui Dumnezeu sunt ca şi instrumente de care El se foloseşte pentru a duce lucrarea de mântuire ce i-a fost încredinţată de Dumnezeu.

Situaţia bisericii din Sardes

Problema bisericii din Sardes era că “era moartă” şi că Domnul Isus Hristos nu găsise faptele desăvârşite ale acestei biserici atunci când o cercetase. Se pare că biserica din Sardes îşi părăsise dragostea dintîi păstrând o faţadă prin care se înşela pe sine însuşi şi pe alţii dar nu şi pe Acela care are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul şi în faţa Căruia totul este gol şi descoperit. Chemarea oricărei biserici este să fie sare şi lumină în locul unde ne-a pus Dumnezeu. Biserica din Sardes nu s-a dovedit să fie sare şi lumină pentru locuitorii cetăţii din Sardes. Ei aveau doar o formă de evlavie. Le mergea numele că există ca şi biserică dar ca şi activitate, fapte şi impactul care trebuiau să-l aibă în societate “ erau morţi”.

„vai de voi cînd oamenii vă vor grăi de bine fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi!” (Luca 6:26)

Înaintea oamenilor, bisericii din Sardes îi mergea numele că trăieşte, adică, faptele şi situaţia ei era apreciată şi rîvnită de cei din jurul ei, pentru că prin ceea ce vedeau ochii, nimeni nu ar fi putut băga de vină faptelor bisericii din Sardes. Dar atenţionarea Domnului Isus ne îndreptăţeşte să credem că Sardesul îşi clădise o religie fariseică a mormintelor văruite, a blidelor spălate doar pe dinafară şi a zeciuelii date doar din izmă din chimen şi din mărar, dar nedată din lucrurile lăuntrice, cum ar fi mila dreptatea şi judecata.

„Veghează şi întăreşte ce rămîne, căci n-am găsit faptele tale desăvîrşite înaintea Dumnezeului Meu”

Cu o ocazie, Isus a zis fariseilor care îşi băteau joc de El şi de învăţătura Lui:

„Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile” (Luca 16:15).

Imediat după aceea, Isus a făcut o precizare:

„Ce este înălţat între oameni, este o urîciune înaintea lui Dumnezeu” (15).

Fariseii clădiseră un sitem religios, ale cărui ritualuri se impuseseră între oameni, dar care provocau lui Dumnezeu dezgust şi supărare. Este suficient să ne aducem aminte de Predica de pe munte, în care Hristos condamnă neprihănirea fariseică şi dă în vileag putregaiul care se ascunde sub masca făţărniciei. Iudaismul înstrăinat de Dumnezeu zidea, în Numele lui Dumnezeu, o falsă împărăţie, o împărăţie care, la suprafaţă, semăna cu cea a lui Dumnezeu, deoarece era zidită cu Scriptura în mînă şi, chipurile, pe baza ei, dar care, de fapt, nu era Împărăţia lui Dumnezeu.

Biserica din Sardes lunecase înspre sistemul fiariseic, spre făţărnicie, având doar o formă de evlavie. De aceea Domnul Isus îi spune bisericii:

„Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te!” (3:3)

Biseica trebuia să se întoarcă la învăţătura adevărată şi să renunţe la făţărnicie, şi aceasta este posibil doar prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Doar Cuvântul lui Dumnezeu ne poate schimba gândirea noastră, atitudinea noastră, faptele noastre şi vorbirea noastră.

Promisiunea bisericii din Sardes.

Promisiunea pe care Hristos o face cuprinde două grupuri de oameni: pe cei care continuau să-I fie credincioşi (3:4) şi pe cei care vor birui, ascultînd de îndemnul lui Hristos (3:5):

„Totuşi ai în Sardes cîteva nume, cari nu şi-au mînjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine în alb, fiindcă sînt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui” (3:4-5).

Deci prima grupă de oameni care erau foarte puţini la număr dar care şi-au pus inima să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa lor şi să fie sare şi lumină vor umbla cu Domnul Isus Hristos îmbrăcaţi în haine albe, fiindcă sunt vrednici. Sunt vrednici pentrucă în pofida tuturor influienţelor şi atacurilor celui rău nu şi-au mânjit hainele tolerând anumite păcate în viaţa lor şi în viaţa bisiericii cât şi a societăţii.

Ce-a de-a două categorie faţă de prima categorie şi-au mânjit hainele şi de aceea Domnul Isus le spune că dacă vor fi biruitori vor fi îmbrăcaţi în hainele albe. Promisiunea este valabilă pentru cei ce îşi vor mărturisi păcatul, se vor pocăi şi se vor întoarce înapoi la împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Dumnezeu să ne ajute să nu ne mânjim hainele curăţite odată de Domnul Isus Hristos prin păcatul care dă târcoale zilnic aşa de lesne şi de viclean.

Dragul meu din ce categorie faci parte?

Anunțuri

Un gând despre „Biserica din Sardes.

  1. Foarte interesant…putini vor intelege si putini se vor apleca asupra studierii acestor lucruri foarte interesante

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s