Astăzi ca şi în zilele când Domnul Isus se adresează bisericii din Tiatira, cei ce făceau răul erau o majoritate ascultând de învăţăturile false ale Iazabelei. Ca şi atunci astăzi cei ce fac răul sunt o majoritate şi doar un număr foarte mic a ales să asculte de Cuvintele Domnului Isus Hristos. Oare cum pot cei ce sunt astăzi o minoritate să aibă influienţă într-o lume plină de rău. De aceea mesajul Domnului Isus Hristos adresat bisericii din Tiatira este foarte important. Mesaj în care Domnul Isus se adresează bisericii din Tiatira cu următoarele cuvinte:

Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: „Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: „Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate bisericile vor cunoaşte că „Eu sunt Cel ce cercetez rinichii şi inima”; şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalţi din Tiatira, care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi cunoscut „adâncimile Satanei”, cum le numesc ei, vă zic: „Nu pun peste voi altă greutate. Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni! Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Apocalipsa 2:18-29)

Caracterul Domnului Isus Hrisots

Ca şi în celelalte mesaje adresate primelor trei biserici ce le-am studiat până acum vedem că şi bisericii din Tiatira Domnul Isus Hristos se descrie pe sine „ca Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă.” Pentru cei care i-au fost necredincioşi, El este judecător şi executror al pedepsei. Nimic şi nimeni nu poate scăpa din faţa ochilor lui care sînt ca para focului şi care văd totul.

Descrirea Domnului Isus Hristos este nemijlocit legată de problema bisericii din Tiatira. Domnului Isus Hristos i-a dat timp Izabelei să se pocăiască dar ea a respins şi prin urmare Domnul Isus Hristos o va judeca şi o va pedepsi. El a văzut problema şi acum după ce i-a dat timp să se pocăiască o va pedepsi, călcând vinul mâniei lui Dumnezeu în picioare.

Pentru ce Îţi sînt hainele roşii, şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc, şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mînia Mea, şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sîngele lor a ţîşnit pe veşmintele Mele, şi Mi-am mînjit toate hainele Mele cu el. Căci în inima Mea era o zi de răzbunare, şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute, şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijinească; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor, şi urgia Mea M-a sprijinit! Am călcat astfel în picioare popoare în mînia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea, şi le-am vărsat sîngele pe pămînt. (Isaia 63:1-6).

Fiul lui Dumnezeu se prezintă ca Judecător al celor vinovaţi de necredincioşie. El este, de fapt, Judecătorul întregii omeniri, tocmai pentru că a venit mai întîi ca Miel al lui Dumnezeu ca să ridice păcatul lumii şi să ofere mîntuirea întregii lumi.

Cei care au ales necredinicoşia faţă de Fiul lui Dumnezeu aveau să fie străpunşi de ochii Acestuia, care sînt ca para focului şi în faţa cărora totul este gol şi descoperit.

Starea bisericii din Tiatira

Este demn de remarcat ceea ce Hristos apreciază la această biserică, şi anume la aceea minoritate care a ales să asculte de Cuvintele Domnului Isus Hristos: „Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sînt mai multe decît cele dintîi”. Cuvintele lăudabile ale Domnului Isus Hrisots nu se adresează nici de cum Izabelei şi adepţilor ei. Interesant este că comparativ cu celelalte trei mesaje adresate anterior celor trei biserici Domnul Isus Hristos nu îi cere bisericiid in Tiatira să se pocăiască. Se pare că cei ce au ales să asculte de Domnul Isus Hristos nu doar şi-au făcut datoria rămânînd credincioşi lui Dumnezeu dar au confruntat-o pe Izabela şi au îndemnat-o să se pocăiască.

Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!

În biserica din Tiatira se pare că Izabela şi adepţii ei erau mai mulţi decît cei ce ascultau de Domnul Isus Hristos care nu mai puteam să facă o schimbare în biserică. De aceea Domnul Isus Hristos intervine prin judecarea şi pedepsirea celor vinovaţi.

Cum de-au ajuns cei din Tiatira să cadă sub influinţa învăţăturii lui Izabela. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:6 spune:

Puţin aluat dospeşte toată plămădeala. (1 Cor.5:6).

Învăţătura Izabelei a influienţat o mare parte din biserică. Anume această învăţătură Domnul Isus Hristos o condamnă.

Iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănînce din lucrurile jertfite idolilor”

Deci evident este că biserica din Tiatira au lăsat ca Izabela, care se credea proorociţă, să înveţe şi prin învăţătura ei să amăgească pe robii Domnului, dedându-se la curvie şi idolatrie. De aceea Domnul Isus i-a dat un timp de pocăinţă care acum expirase şi Izabela avea să fie pedepsită „Iată că am s-o arunc bolnavă în pat.” Iar celor ce s-au lăsat influienţaţi de învăţătura ei, Domnul Isus le va trimite un necaz de cercetare ca să se pocăiască şi să fie salvaţi de mania lui Dumnezeu. Pentru Izabela pedeapsa era déjà hotarită pentrucă nu a vrut să se pocăiască cînd a fost cercetată. Acum rămase adepţiiei ca să se pocăiască prin necazul îngăduit de Domnul Isus “cercetându-le inima şi rărunchii“. Problema lor era “curvia spirituală”, – adică acte de imoralitate legate de mesele cultice din templele idoleşti şi învăţătura străină ce înstrăina pe slujitori de Isus Hristos.

Promisiunea şi atenţionarea bisericii din Tiatira

Aşteptarea Domnului Isus Hristos de la biserica din Tiatira, şi anume de la cei ce nu s-au lăsat influienţaţi de învăţătura Izabelei, este să rămână credincioşi până la urmă şi să păstreze ceea ce au. Cei ce vor rămâne credincioşi până la urmă şi vor apăra Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus le promite că vor stăpâni peste neamuri şi le va da luceafărul de dimineaţă.

Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.

Biserica din Tiatira trebuia să rămână lîngă învăţătura Domnului Isus şi nu trebuia să aibă nimic în comun cu învăţătura Izabelei. Doar aşa biserica avea să rămână în prezenţa Domnului Isus Hristos, având o relaţie adevărată cu El, şi stăpânind împreună cu El asupra neamurilor.

Dragul meu, care este relaţia ta cu Domnul Isus Hritos care cunoaşte totul despre viaţa ta?

Anunțuri

Un gând despre „Biserica din Tiatira!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s