patimile-lui-hristos-mahrama-sf-veronicaFerice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii…” este ultima fericire despre care vorbeşte Domnul Isus Hristos în predica de pe munte. Răsplata acestei fericiri „căci a lor este Împărăţia lui Dumnezeu!”, este identică cu răsplata primei fericiri. Dacă urmărim răsplata fericirilor atunci vedem că cu fiecare fericire ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Prin fericiri Domnul Isus ne învaţă să ne facem părtaşi la Împărăţia lui Dumnezeu acum şi aici. În continuare aş vrea să privim în Biblie şi să vedem ce înseamnă această fericire.

Ce înseamnă această „fericire”?

Această fericire din urmă este strâns legată de precedenta „ ferice de ce împăciuitori”, pentrucă „a fi prigonit din cauza lui Hristos” implică a fi prigonit din cauza mesajului împăcaării care ne-a fost încredinţat de Dumnezeu în Isus Hristos.

Suferinţa în sine nu este garanţia moştenirii Împărăţiei lui Dumnezeu şi Domnul Isus precizează lucrul acesta spunând:

„Ferice de cei prigoniţi pentru neprihănire, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi, cînd din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii cari au fost înainte de voi” (Matei 5:10-12)

Trebuie să fim atenţi pentru ce suferim şi apostolul Petru ne avertizează de aceasta.

Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci sîntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfîrşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos? Aşa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine (1 Petru 4:15-19)

A suferi pentru Hristos înseamnă a suferi pentru chipul lui Hristos pe care il purtăm şi pentru viaţa noastră schimbată care trebuie să-L reflecte pe Hristos în toate domeniile ei. A suferi pentru Hristos înseamnă a suferi pentru mesajul împăcării pe care îl ducem şi la care am fost chemaţi şi despre care ne avertizează şi Domnul Isus Hristos că vom suferi.

Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor. Dar, cînd vă vor da în mîna lor, să nu vă îngrijoraţi, gîndindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi-i vor omorî. Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit. (Matei 10:18-22)

De unde ştii că suferi pentru Hristos?

Dumnezeu se bucură atunci când noi suferim pe nedrept dar în acelaşi timp putem să ne înşelăm pe noi înşine atunci când suferim din cauza neascultării noastre crezând că suferim din cauza lui Hristos. Apostolul Petru ne avertizează cu privire la aceasta.

Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, sufere întristare, şi sufere pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, cînd aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, cînd aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu (1 Petru 2:19-20).

Atunci când suferim din cauza Cuvântului lui Dumnezeu şi din cauza neprihănirii din viaţa mea, acest lucru este plăcut lui Dumnezeu. Dar atunci când sufer din cauza că am făcut rău, atunci suferinţa mea este bine meritată pentru că am făcut ce nu este bine în ochii lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Ce atitudine trebuie să avem în suferinţă?

Suferinţa nu este unul din cele mai plăcute lucruri din viaţa noastră şi foarte greu cineva dintre noi acceptă să sufere durere, respingere din partea celor dragi, închisoare şi chiar moarte. Şi totuşi care trebuie să fie atitudinea noastră atunci când suferim din cauza lui Hristos.

Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nici o teamă de ei, şi nu vă tulburaţi! Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn”. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blîndeţă şi teamă, avînd un cuget curat; pentru ca cei ce bîrfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămînă de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele, decît pentru că faceţi răul (1 Petru 3:14-17).

În suferinţele noastre să-L sfinţim pe Hristos ca Domn şi să ne punem toată încrederea în el ci nu în oameni care ne prigonesc din cauza neprihănirii. Suferinţa este acel cuptor care ne încearcă atitudinea şi cugetul nostru.

Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucît aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sînteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi (1 Petru 4:12-14).

Atunci când trecem prin suferinţă să avem o atitudine corectă faţă de batjocitor şi prigonitor cât şi de încercarea de foc care vine peste noi. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci cei prigoniţi din cauza lui Hristos vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu pentu care suferă.

Dragul meu, care este atitudinea ta atunci când treci prin suferinţe,eşti batjocorit şi treci prin felurite încercări?

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s