R009 Cuvântul lui Dumneze este ca şi o oglindă pentru sufletul nostru şi privindu-ne în Oglinda curată a Cuvântului lui Dumnezeu ne-am văzut şi recunoscut starea, ne-am plâns păcatul şi ieşind din competiţi afirmării de sine, suntem flămânzi şi însetaţi după neprihănirea lui Dumnezeu. Ce este neprihănira şi care este înţelesul celei de-a patra fericire?

Neprihănire – este calitatea de a fi drept, adevărat, este o calitate ce îi aparţine lui Dumnezeu şi Dumnezeu ne oferă această dreptate prin credinţă în Domnul Isus Hristos.(Rom.3:21-22) A fi neprihănit, înseamnă a fi îndreptăţit, iertat şi acceptat de Dumnezeu.

În predica Sa de pe munte Domnul Isus Hristos avertizează ascultătorii săi că, pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, neprihănirea noastră trebuie s-o întreacă pe a cărturarilor şi a fariseilor.

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:20)

Învăţătura fariseilor se baza pe tradiţii şi obiceiuri iar nu pe Cuvântul lui Dumnezeu cum singuri pretindeau.

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. (Mat.23:13-14, 23-24, 27-28)

Domnul Isus a mustrat aspru pe farisei care puneau accentual pe exterior mai mult decât pe interior, îşi arătau neprihănirea lor înaintea oamenilor dar în realitate erau făţarnici şi plini de fărădelege.

Domnul Isus Hristos ne spune că dacă nu întrecem neprihănirea fariseilor, cu nici un chip nu putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl putem realiza doar prin studierea şi împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan 6:35)

Setea şi foamea după Cuvântul lui Dumnezeu poate fi săturată doar atunci când venim la Domnul Isus Hristos, atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu zilnic în viaţa noastră şi alegem ca şi Maria să stăm la picioarele Domnului Isus, ascultând Cuvântul Lui.

Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” (Luca 10:38-42)

Maria şi-a ales partea cea bună, să asculte cuvintele Domnului Isus Hristos, să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos şi Dumnezeu şi să trăiască după Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru Maria prioritate era Cuvântul lui Dumnezeu pe când pentru Marta ca şi pentru mulţi dintre noi astăzi prioritate este lumeaa aceasta cu toate grijile ei. Sufletul nu se hrănăşte cu mâncare ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea Iacov ne spune:

Fiţi împlinitori ai Cuvîntului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui (Iac. 1:22-25).

A fi sărac şi flămând după neprihănire înseamnă a cunoaşte şi a împlini Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa noastră. Şi după ce am cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, El ne schimbă caracterul şi viaţa noastră potrivit cu Cuvântul Său. Doar atunci când căutăm zilnic să privim în Oglinda lui Dumnezeu şi să trăim aşa cum a trăit Hristos, foamea şi setea noastră va fi săturată de Dumnezeu.

Dragul, meu eşti tu o persoană ce cauţi să cunoşti zilnic Cuvântul lui Dumnezeu? Eşti tu flămând şi însetat după neprihănire?

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s