Unul din cele mai importante aspecte asupra căruia Domnul Isus Hristos a vorbit foarte mult este caracterul uman. Ceea ce suntem va determina ceea ce facem. În predica de pe munte Domnul Isus Hristos a spus:

Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sînt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. (Mat. 7:15-20)

După cum orice pom se cunoaşte după rodul lui tot aşa caracterul nostru se poate cunoaşte din comportamentul noastru. Nimeni să nu se înşele, ceea ce este înlăuntru nostru, mai devreme sau mai târziu va ieşi la suprafaţă. Ştiu, că sunt mulţi care încearcă să ascundă răul din interior mimând prin exterior.

Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege”. (Mat.7:21-23)

Toate eforturile noastre de a simula într-o zi vor fi date în vileag şi rodul inimii noastre va fi cunoscut de toţi. Atunci când în viaţa noastră vor veni şuvoaiele şi vânturile încercărilor puternice caracterul nostru va fi dat pe faţă pentrucă nu este aşezat pe temelia Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus:

De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stîncă. A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vînturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stîncă. Însă orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şivoaiele, au suflat vînturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare” (Mat. 7:24-27).

Dacă viaţa noastră este aşezată pe stânca care este Cuvântului lui Dumnezeu, atunci când vor veni încercările dureroase ale vieţii vom putea să ţinem piept pentrucă sunt întărite de Dumnezeu.

În predica de pe munte Domnul Isus le spune ascultătorilor săi că:

„Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor!” (Mat. 5:20)

Fariseii puneau accent foarte mult pe exterior şi foarte multe lucruri le făceau de ochii oamenilor ca să arate cât de religioşi şi drepţi sunt înaintea oamenilor dar în realitate erau ca un vas care este curat pe dinafară dar care este foarte murdar pe dinăuntru. Domnul Isus ne spune că nu putem intra în Împărăţia lui Dumnezeu dacă interiorul nostru nu va fi schimbat. Caracterul determină conduita.

Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. (Mat.12:34-36)

În ziua judecăţii fiecare din noi vom da socoteală de vorbele şi faptele noastre. Fiecare va da socoteală de caracterul şi conduita sa. Este însă o nădejde ce o avem în Domnul Isus Hristos care prin moartea şi învierea Sa ne poate schimba vieţile. Prin credinţă în El şi prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu viaţa noastră va lua o altă formă şi caracterul nostru va fi cu adevărat frumos pentrucă este bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. (Mat. 7:7-8)

Dacă dorim să căpătăm ceva atunci trebuie să cerem şi să batem. Să cerem dar şi să căutăm sărăcia în Duh, să cerem de la Domnul Isus iertarea păcatelor şi să căutăm prin Studierea Cuvântului lui Dumnezeu să urmăm exemplul Domnului Isus Hristos a cărui caracter nu are asemănare.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s