Ciocan de judecata Astăzi am citit cu multă indignare articolul publicat pe www.unimedia.md despre “Fetele abuzate sexual în comisariatele de poliţie în perioada protestelor din PMAN”. Nu sunt nişte zvonuri aşa cum ar fi vrut să fie cei ce au abuzat aceste fete, care au avut curajul să spună despre această mişelie ce au făcut-o poliţiştii, folosindu-se de situaţia dată. Fată ce a fost violată la comisariatul de poliţie al sectorului Buicani a fost luată de pe stradă după care a fost necinstită în modul cel mai obraznic. Astăzi, când nedreptatea triumfează şi viaţa omului nu mai are nici un preţ în ochii oamenilor legii, ne întrebăm cu toţii dacă Dumnezeu va interveni sau nu să judece faptele celor răi.

Dumnezeu va răsplăti celor răi după faptele lor.

Ţara noastră acum trece printr-o perioadă foarte grea. O stare în care s-ar părea că biruinţa este de partea celor răi. Cei ce abuzează drepturile omului sunt premiaţi cu apartamente şi oridine de onoare, iar cei ce se luptă pentru dreptate sunt tot mai mult învinuiţi de lucruri neadevărate, bătuţi şi condamnaţi la închisoare. Astăzi ne îndreptăm privirile către Dumnezeu şi strigăm împreună cu psalmistul:

Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te! Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor! Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi? Ei ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, şi asupresc moştenirea Ta. Înjunghie pe văduvă şi pe străin, ucid pe orfani şi zic: „Nu vede Domnul, şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!” (Psalmi 94:1-7)

Psalmistul ni-L prezintă în primul rând pe Dumnezeu ca Dumnezeul răzbunărilor, care va răsplăti celor ce ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, înjunghie pe văduvă şi pe străin şi ucid pe orfan, fălindu-se cu răul pe care l-au făcut. Dumnezeu le va răsplăti celor mândri după faptele lor. Dumnezeu a văzut toate nedreptăţile poliţiştilor făcute tinerilor ce au fost bătuţi până la moarte şi aruncaţi în stradă ca nişte câini. Pentru ei viaţa omului nu valorează nimic. Dar în schimb viaţa valorează foarte mult în ochii lui Dumnezeu care va cere sângele celor căzuţi în urma protestelor în PMAN de la ucigaşii care astăzi se ascund în spatele aşa zisei “legi”. Întrebarea mea este: Cum pot dormi noapte liniştit aceşti oameni? Oare conştiinţa lor nu îi mustră pentru durerea pricinuită părinţilor ce şi-au piedut fii şi fetelor ce au fost necinstite? Cum vor sta aceşti oameni în ziua judecăţii înaintea lui Dumnezeu? Dacă astăzi oamenii legii acoperă păcatele celor răi, atunci nu şi Dumnezeu care va pedepsi pe cei răi după faptele lor.

A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti, când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor este aproape, şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi.” – (Deuteronomul 32:35)

Chiar dacă astăzi dreptul nostru este călcat în picioare de cei răi trebuie să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu şi să Îi încredinţăm problema noastră, Celui ce are dreptul de răzbunare. Noi nu avem dreptul să ne răzbunăm căci: răzbunarea va da naştere la o altă răzbunare. Lupta pe care o ducem noi este o luptă duhovnicească împotriva stăpânirilor şi domniilor acestui veac. În această luptă nu biruieşte acela care ştie să se răzbune, dar acela care ştie să renunţe de dragul ascultării de Dumnezeu şi de a fi o mărturie bună pentru cei din jurul său.

Dumnezeu va judeca planurile ascunse ale celor răi.

Astăzi nu cunoaştem cu siguranţă cine a instalat drapelul României pe clădirea Parlamentului şi apoi a Preşedenţiei Republicii Moldova şi cu ce scop, nu cunoaştem cine este autorul planului de a distruge clădirile Parlamentului şi Preşedenţiei RM. În spatele la toate aceste lucruri stau persoane ce au întocmit şi adus la înfăptuire planuri diabolice cu privire la un popor întreg. Chiar dacă astăzi nu cunoaştem planurile celor răi, nu este tot aşa şi la Dumnezeu care cunoaşte gândurile ascunse ale inimii.

Totuşi învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepseşte neamurile s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere? Domnul cunoaşte gândurile omului: ştie că sunt deşarte. (Psalmi 94:8-11)

Imaginea despre Dumnezeu a celor ce au comis toate aceste crime cred că este ca a celor despre care psalmistul ne spune că sunt nebuni şi fără minte. Ei cred că Dumnezeu nu aude, nu vede şi nu pedepseşte. Oare poate Dumnezeu Creatorul care a sădit urechea, a întocmit ochiul şi a dat pricepere să nu audă şi să nu vadă? Desigură că nu. Dumnezeu cunoaşte gândurile şi planurile celor răi, El ştie că ele sunt deşarte şi la vremea cuvenită de El le va pedepsi.

Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din legea Ta, ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău! Căci Domnul nu lasă pe poporul Său şi nu-Şi părăseşte moştenirea. Ci se va face odată judecată după dreptate, şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii! Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul Legii? Ei se strâng împotriva vieţii celui neprihănit şi osândesc sânge nevinovat. Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. El va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici. (Psalmi 94:12-23)

Suntem încredinţaţi că Dumnezeu va nimici pe cei răi din mijlocul poporului Său. Asupra lor vor cădea toate nelegiurile şi răutatea de care au dat dovadă în zilele acestea şi nu doar. Cei ce au necinstit vor fi necinstiţi, cei ce au omorât vor fi omorâţi şi Dumnezeu nu va permite ca cei răi să-şi bată joc de cel neprihănit. De aceea trebuie să fim preocupaţi mai mult de relaţia noastră cu Dumnezeu şi să căutăm să ne examinăm viaţa noastră prin prizma Cuvântului lui Dumnezeu, lăsându-L pe El să facă judecată celor răi.

Cel mai bun lucru pe care îl putem face în faţa nenorocirilor este să spunem şi noi cu toată convingerea împreună cu psalmistul: „Se va face odată judecată după dreptate, şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună” . Bazaţi pe această promisiune, preocuparea noastră trebuie să fie nu răzbunarea, ci curăţia inimii, judecarea răului din noi, căci doar acei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu.

Dumnezeu nu doreşte moarte păcătosului.

Judecata lui Dumnezeu izvorăşte din dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni pentru dreptate şi adevăr. El nu doreşte moarte păcătosului, ci prin aplicarea pedepsei Dumnezeu vrea să-l disciplineze pe cel rău şi să-l trezească din somnul păcatului în care se află la pocăinţă.

Spune-le: „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?” (Ezechiel 33:11)

Dumnezeu nu doreşte moarte păcătosului, ci aplicând pedeapsa Dumnezeu vrea să le păstreze viaţa, pe care Dumnezeu a pus preţ atât de mare încât în dragostea Sa faţă de lume L-a dat pe Singurul Său Fiu ca să moară pentru păcatele noastre ca noi prin credinţă în El să avem iertarea păcatelor şi viaţă veşnică. Respingând însă dragostea lui Dumnezeu, repsingem şi darul iertării şi a vieţii veşnice.

Dumnezeu să ne ajute ca să căutăm binele tuturor oamenilor şi să lăsăm răzbunarea în mâinile Creatorului şi Judecătorului Celui Drept.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s