Intrarea in Ierusalim Astăzi sărbătorim „Intrarea Domnului Isus în Ierusalim – Duminica Floriilor”. O dată cu intrarea Sa în Ierusalim Domnul Isus a marcat începutul lucrarea Sale în Ierusalim: pe Moartea, pe Învierea şi pe Înălţarea Sa la cer, adică pe preţul pe care Domnul Isus a trebuit să-l plătească pentru rezolvarea problemei păcatului şi a neprihănirii noastre înaintea lui Dumnezeu. În continuare aş vrea să privim ce a realizat Domnul Isus Hristos prin intrarea sa în Ierusalim.

Venind în Ierusalim Hristos a împlinit Scriptura.

Cu şase zile înainte de sărbătoarea paştelui Domnul Isus a venit în Betania unde Maria a uns picioarele Domnului Isus cu mir de nard curat şi le-a şters cu părul ei. Maria a închinat Domnului Isus tot ce avea mai scump. Domnul Isus apreciază jestul Mariei spunând: “ea la păstrat pentru ziua îngropării Mele.” Tocmai pentru aceasta a venit Domnul Isus Hristos ca să fie crucificat pentru păcatele noastre şi să pună pe mulţi într-o stare după voia lui Dumnezeu. Lucrarea pentru care se pregătea Domnul Isus avea nevoie de o ungere specială. Domnul Isus a fost rânduit şi pus în slujba de Mare Preot de Dumnezeu ca să facă lucrarea de ispăşire a păcatelor noastre intrând în cortul ceresc nu cu sângele ţapilor şi al taurilor dar cu însăşi single Său.

Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot aşa, şi Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.” (Evrei 5:4-6)

Pe de altă parte Iuda, vînzătorul, orbit de dorinţele lui mărunte şi meschine, nu reuşeşte să vadă în gestul Mariei decît o uriaşă risipă:

„De ce nu s‑a vîndut acest mir cu trei sute de lei, şi să se fi dat săracilor?“

Deşi gestul ei putea în adevăr să pară o uriaşă risipă, Isus ia apărarea Mariei, subliniind valoarea profetică a gestului ei:

„Las‑o în pace căci ea l‑a păstrat pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna“.

Gestul Mariei a valorat mult mai mult decât mirul a cărui cost era salariul unui lucrător timp de un an de zile. Iuda, însă, nu a spus cuvintele acestea pentrucă se gândea la săraci dar pentrucă era un hoţ şi ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.

De multe ori ca şi Iuda, noi condamnăm acţiunile oamenilor. Dragul meu cititor cu care profilul te indentifici cel mai mult?

Maria prin gestul său a onorat pe Domnul Isus Hristos cu tot ce avea iar Iuda L-a condamnat pe Domnul Isus care a venit să împlinească Scriptura, murind pentru păcatele noastre. Ce cauţi mai mult în viaţa ta, minuni sau Cuvântul lui Dumnezeu?

O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania; şi au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. (Ioan 12:9)

Intrând în Ierusalim Împăratul a împlinit voia Tatălui.

Praznicul Paştelor se apropia şi Domnul Isus s-a dus în Ierusalim ca să împlinească profeţia proorocului Zaharia:

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. (Zaharia 9:9)

Când mulţimea a auzit că Domnul Isus vine în Ierusalim a ieşit în întâmplinarea Lui strângând:

„Osana! Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!“

Tot Israelul î-L aşteptau pe Domnul Isus să vină şi să resolve problema lor cu Romanii dar nici de cum nu înţelesese că Domnul Isus venise să înlăture nelegiuirea ţării într-o singură zi.

A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. (Ioan 12:24)

Sosise ceasul când Domnul Isus avea să-şi dea viaţa pentru cei ce L-au întâmpinat strigând: „Osana! Binecuvântat este Celce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” şi care peste câteva zile aveau să strige: „Răstigneşte-L, răstigneşte-L!”.

Domnul Isus este grăuntele care a venit să moară ca să aducă roadă, 30, 60 şi chiar 100 de grăunte pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Astăzi prin credinţă tu poţi fi unul din ei dacă accepţi moartea eului tău ca viaţa lui Hristos să se arate în tine. Domnul Isus nu s-a lăsat paralizat de fiorul morţii ci a ales să împlinească voia Tatălui.

„…Dar după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mîinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într‑o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor“ (Is. 53:10, 11)

Intrând în Ierusalim Împăratul a confruntat necredinţa oamenilor.

O dată cu intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim, El a confruntat pe farisei şi pe preoţii cei mai de seamă care vroiau să-L omoare pentrucă toţi mai mulţi oameni credeau în El.

Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi că nu câştigaţi nimic: iată că lumea se duce după El!” (Ioan 12:19)

Pe de altă parte le-a dat oamenilor posibilitatea să aleagă dintre viaţă şi moarte.

Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa vecinică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze!“ (Ioan 12:24‑26)

Cine nu este gata să accepte moartea aşa cum a făcut-o Hristos îşi va pierde viaţa, iar cine nu ţine la viaţa sa mai mult decât la Hristos o va câştiga pentru viaţă veşnică. Doar atunci când suntem gata să murim pentru Hristos putem vorbi despre o slujire lui Hristos. Ce înseamnă să-I slujeşti lui Hristos? Să fii gata să te jertfeşti pe tine însuţi pentru cauza Evangheliei ca să aduci rod pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Intrând în Ierusalim Împăratul a oferit oamenilor posibilitatea să aleagă.

Domnul Isus le-a oferit posibilitatea oamenilor să aleagă dintre Tatăl sau oameni. În Evanghelia după Ioan 12:42-43 ne spune că oamenii au ales să iubească slava oamenilor de frica de a nu-şi pierde poziţia şi statul ce-l aveau în societate.

Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El; dar, de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.

Oamenii au ales să iubească mai mult slava omenească decât slava lui Dumnezeu, a Celui a cărui slava era prezentă printre ei:

Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?” De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: „Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui şi a vorbit despre El. (Ioan 12:37-41)

Domnul Isus Hristos a spus în continuare lăsândui pe oameni să facă o alegere corectă:

„Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în cel ce M‑a trimes pe Mine… Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine‑l osîndi: Cuvîntul pe care l‑am vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi. Căci Eu n‑am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl care M‑a trimis, El însuşi Mi‑a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le‑a spus Tatăl“ (Ioan 12:44, 48‑50).

Cei ce respingeau cuvintele lui Isus, respingeau de fapt şansa împăcării lor cu Dumnezeu, viaţa veşnică, pe Dumnezeu Însuşi.

Dragă cititor , ce-ai ales să iubeşti mai mult în viaţa aceasta, slava oamenilor sau slava lui Dumnezeu? Pe cine ai ales să crezi în viaţa aceasta, pe oameni sau pe Cuvântul lui Dumnezeu?

Hristos a intrat în Ierusalim ca să facă voia Tatălui ceresc care din dragoste faţă de noi a jertfit ce a avut mai scump ca prin credinţă în El să avem iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s