Orheiul Vechi În zilele acestea ţara noastră a trecut printr-un test al credincioşiei şi dragostei de ţară. De sigur cu părere de rău unii au suferit pe nedrept demonstrând cât de mult îşi iubesc ţara şi îşi doresc un viitor mai luminos pentru ei şi copiii lor. Aş vrea în continuare să privim pentruce ar trebuie să îi fim recunoscători lui Dumnezeu şi cum putem să rămânem credincioşi iubindu-ne ţara.

Recunoaşte autoritatea Creatorului

Dumnezeu este Creatorul pământului şi al tuturor lucrurilor de pe el. Iar coroana creaţiei sale este omul căruia Dumnezeu i-a încredinţat responsabilitatea de a stăpâni pământul cu tot ce este pe el. Iată ce este scris în cartea Geneza 1:28:

Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Dumnezeu a dat în stăpânire omului toate vieţuitoarele care se mişcă pe pământ ca el să stăpânească şi să le supună. Aceasta însă nu înseamnă că Dumnezeu nu este Creator. El deţine toată autoritatea asupra creaţiei şi asupra omului care a fost creat după chipul şi asemănarea Sa dar care şi-a pierdut funcţia de a stăpâni şi supune prin încălcarea poruncii lui Dumnezeu.

Problema oamenilor este că vor să-L scoată pe Dumnezeu în afara limitelor vieţii lor şi să nu se mai socotească cu autoritatea Lui de creator. În epistola către Romani 1:19-21 apostolul Pavel ne spune despre această categorie de oameni că l-au cunoscut pe Dumnezeu dar care L-au respins şi L-au scos din toate domeniile vieţii lor.

Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

Să fim atenţi dar la gândurile ce se ridică în mintea noastră cu privire la Creatorul nostru, Cel ce ne-a făcut după chipul şi asemănarea Sa, şi ne-a încredinţat stăpânirea şi supunerea lucrării creaţiei Sale. Să avem însă gânduri de recunoştinţă şi mulţumire la adresa lui Dumnezeu şi să ne arătăm recunoştinţa faţă de El prin împlinirea poruncilor Lui.

Recunoaşte limitile Creatorului

Dumnezeu a stabilit toate hotarele pământului şi care vor fi limetele fiecărei ţări în parte. El a stabilit care să fie hotarele ţării noastre Moldova după numărul copiilor lui Israel.

Când Cel Preaînalt a dat o moştenire neamurilor, când a despărţit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel. (Deut. 32:8)

Dumnezeu a stabilit anumite vremuri şi hotare fiecărei ţări şi fiecărei locuinţe în parte şi toate acestea cu un singur scop – ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu.

El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Fapte 17:26)

Astăzi avem Sfintele Scripturi prin intermediul cărora putem să-L cunoaştem pe Dumnezeu.

Respectă conditiile Creatorului

Am văztu că Dumnezeu este Creatorul şi El a stabilit hotarele fiecărei ţări şi locuinţe în parte cu un scop ca oamenii să-L caute şi să-L cunoască pe El. Dar tot Dumnzeu a stabilit anumite condiţii pentruca oamenii să rămână în ţară şi ca s-o stăpânească trăind în pace unii cu alţii.

Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul; de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite, şi vei mânca şi te vei sătura. Vedeţi să nu vi se amăgească inima şi să vă abateţi, ca să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor. Căci atunci Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile şi n-ar mai fi ploaie; pământul nu şi-ar mai da roadele şi aţi pieri curând din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul. Puneţi-vă, dar, în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntare între ochii voştri. Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deut. 11:13-19)

Astăzi o ţară întreagă îşi arată nemulţumirea faţă de conducerea comunistă care a spus că: “religia este un opium pentru popor”. Anume comuniştii în perioada anilor de după război au distrus cele mai multe biserici şi au omorât în jur de 1000 de preoţi. Astăzi privim cu durere cum inima celor mai mulţi oameni au fost amăgite de ideile comuniste şi s-au abătut de la poruncile lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu este aprins de mânie astăzi împotriva noastră. Ceea ce ne poate salva este pocăinţa şi împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ţara ta.

De multe ori nu vedem binecuvântările lui Dumnezeu în viaţa noastră pentrucă lucrurile vieţii acesteia ne fură privirea de la Dumnezeu şi ni le îndreaptă înspre lucrurile vieţii acesteia, crezând că noi înşine cu puterea noastră am câştigat bogăţii. Aşa se întâmplă atunci când dăm uitării poruncii lui Dumnezeu.

Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi. Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei; care te-a dus în acel pustiu mare şi grozav, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare şi care ţi-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce şi să-ţi facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.” Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veţi pieri. Veţi pieri ca şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. (Deut. 8:10-20)

Aduţi aminte de Dumnezeu şi mulţumeştei pentru toate binecuvântările ce le-a revărsat peste tine trăind în ţara în care a îngăduit să te naşti. Eu îmi iubesc foarte mult ţara şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-am născut în Moldova. Nu este o ţară mai frumoasă decât ţara mea. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că în ţara aceasta am învăţat să apreciezi ceea ce am. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze ca să nu uităm să-I mulţumim Creatorului şi Stăpânului nostru.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s