pisica si ciinele Una dintre cele mai mari lupte ce se dă în viaţa omului este în perioada adolescenţei. Anume în perioada adolescenţei izbucneşte pubertatea şi o dată cu ea şi multe frământări. Zilnic adolescenţii sunt inundaţi de o mulţime de gânduri şi sentimente tulburătoare. Dacă nu se învaţă să le stăpânească ajung să culeagă roadele şi să trăiască pentru tot restul vieţii cu remuşcări şi anumite consecinţe cum ar fi: pierdera virginităţii, avortul, etc. Ca urmare consecinţe vor provoca un gând de vinovăţie pentru tot restul vieţii. Să privim în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea cum trebuie un tânăr să-şi stăpânească dorinţele.

Nu da voie la sentimente să nutrească în inima ta.

Cred că aţi auzit cu toţii cuvintele: „Inimii nu-i poţi să-i porunceşti”. Cu alte cuvintele sentimentele, emoţiile şi gândurile ce se nasc în inima noastră sunt mai puternice decât noi înşine. În faţa emoţiilor, sentimentelor şi gândurilor noi nu suntem în stare să facem ceva. Oare să fie chiar aşa? Aşa s-a întâmplat cu Amnon, fiul lui David, care s-a îndrăgostit de Tamar, sora sa.

După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar; şi Amnon, fiul lui David, a iubit-o. (2Sa 13:1)

În inima lui Amnon a prins rădăcină o dorinţă sexuală pentru Tamar care era frumoasă şi plăcută la chip. Cuvântul „a iubit-o” ce este folosit aici nu este altceva decât o iubire pripită şi amorizare.

Amorizarea – este o formă pripită a iubirii, bazată parţial pe proiectarea imaginii partenerului romantic pe un om concret şi parţial – pe farmecul fizic; întodeauna este un sentiment temporar, caracterizat prin absorbirea totală de către partener.

Când sunteţi îndrăgostiţi, vă puteţi pierde pofta de mâncare. Visaţi aievea. Nu ă puteţi concentra. Nu vă puteţi ocupa de nimic,nu vă arde de învăţătură. Posibil că sunteţi nerăbdător şi irascibil cu cei de acasă şi cu cei din jurul vostru.

Amnon a dat voie la sentimentele sale să meargă mai departe până acolo că a căzut bolnav la pat de tare ce o iubea pe Tamar.

Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar; căci era fecioară şi-i venea greu lui Amnon să-i facă ceva. (2Sa 13:2)

Aşa cum am spus mai sus iubirea pripită şi amorizarea pune accentul pe trăsăturile exterioare: faţă, corp, avere, situaţie socială. Amon era obsedat de gândul de ai face ceva Tamarei dar nu putea să îi facă nimic pentrucă Tamar era fecioară. Dragostea lui Amnon faţă de Tamar era una egoistă, el vrea să-şi împlinească pofta sexuală acum, aici şi cu oricine.

Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o şi i-a zis: „Vino, soro, şi culcă-te cu mine.” (2Sa 13:11)

Este clar că Amnon nu vrea nimic mai mult de la Tamar decât să-şi împlinească dorinţa sexuală. Pentru el statul de feceioară pe care îl avea Tamar şi care era foarte preţios în poporul Israel nu-l interesează.

Dar el n-a vrut s-o asculte; a silit-o, a necinstit-o şi s-a culcat cu ea. (2Sa 13:14)

Iubirea pripită şi amorizare dispar foarte repede, dă naştere la conflicte şi în urma ei apare un sentiment de dezgust şi respingere faţă de cealălată persoană. Tocmai ceea ce i s-a întâmplat lui Amnon.

Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te!”Ea i-a răspuns: „Nu mai mări răul pe care l-ai făcut, izgonindu-mă.”El n-a vrut s-o asculte şi, chemând băiatul care-i slujea, a zis: „Izgoneşte de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară şi încuie uşa după ea!” (2Sa 13:15-17)

Sentimentul ce l-a nuntrit în inima sa, la costat mult pe Amnon şi l-a făcut să procedeze greşit faţă de Tamar. Astfel viitorul lui Amnon într-un moment s-a prăbuşit.

Fugi de poftă.

Tânărul Iosif a fost urât şi vândut de fraţii săi în robie pentrucă era cel mai iubit de tatăl său dintre toţi fraţii săi. Ajuns în robie a fost cumpărat de către Potifar, dregătorul lui faraon, căpetenia străjerilor. Dumnezeu i-a dat trecere lui Iosif şi toate lucrurile îi mergeau bine, aşa că Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi şi i-a încredinţat tot ce avea, în afară de soţia sa. În una din zile în timp ce Potifar era la serviciu, soţia sa a pus ochii pe Iosif care era frumos la statură şi plăcut la chip, şi i-a zis: „culcă-te cu mine!” Dar Iosif i-a zis:

„Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Gen 39:8-9)

Iosif înţelegea că preacurvia este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu spune în Exod 12: 14, 17

Să nu preacurveşti.

Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

Nu şi soţia lui Potifar îneţelgea lucrul acesta ci ea ca şi Amnon căuta cu orice preţ să capete ceea ce şi-a propus, plăcere sexuală. Nestăpânirea ei a dus-o până acolo că într-o zi l-a apucat de haină zicândui:

Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-şi facă lucrul şi când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână şi a fugit afară din casă. Gen 39:10-12

Tânărul Iosif nu s-a lăsat câştigat de emoţiile şi gândurile care îi atacau zilnic mintea prin vorbele soţiei lui Potifar. El a preferat să rămână cu nimic şi să ajungă în închisoare decât să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce i-a dat putere să biruie poftele a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune tânărului Timotei:

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2Tim. 2:22)

Păzişte-ţi mintea.

Zilnic mintea noastră prin intermediul ochilor şi a urechilor este alimentată cu informaţie. Televizorul, radioul, ziarele, revistele, internetul, vorbesc zilnic despre imoralitate, dragoste falsă, avort, divorţ, cum să seduci un bărbat, etc. Toată această informaţie ne poate afecta viaţa noastră negativ. Înţeleptul Solomon a spus: “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” Inima este motorul vieţii noastre. Dar ce se întâmplă cu inima noastră atunci când este alimentată şi direcţionată greşit? Domnul Isus Hristos a spus:

Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! (Mat 6:22-23)

Prin intermediul ochilor intră informaţia în mintea/inima noastră. De felul cum controlăm informaţia care intră în mintea noastră trupul nostru va fi sănătos sau plin de întuneric, lucru ce se vede din comportamentul fiecăruia. Amnon l-a ascultat pe Ionadab, care i-a dat un sfat rău şi trupul lui Amnon a fost plin de întuneric. Sfatul lui Ionadab nu a făcut altceva decât să hrănească sentimental ce era deja nutrit în inima lui Amnon.

De aceea trebuie să controlăm sau să filtrăm informaţia care vine zilnic în mintea noastră, gânduri imorale, furt, ucediri, minciună, etc.

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Fil. 4:8)

Cuvântul lui Dumneze este scutul ce ne poate proteja zilnic cel mai bine de atacurile imoralităţii, răutăţii, curviilor, furtişagurilor, pizmelor, invidiei, etc.

Studiază Cuvântul lui Dumnezeu.

Doar prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu poţi fi biruitor asupra plăcerilor vieţii. Ne punem aceiaşi întrebare care şi-a pus-o şi psalmistul:

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. (Ps.119:9)

Cuvântul lui Dumnezeu este un dreptar pentru noi, El este acela care ne dă direcţie pe cărarea vieţii noastre. Dar pentru aceasta trebuie sa-L studiem şi atunci în situaţii asemănătoare cu a lui Amnon şi Iosif vom şti cum să procedăm corect fugind de poftele tinereţii. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să biruim poftele.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s