Craciun103 Iată că s-a mai scurs un an din istoria omenirii şi din viaţa noastră. Suntem la sfârşit de an şi la un nou început de an. Pentru unii anul ce a plecat a lăsat în urmă amintiri plăcute, trăiri importante, realizări măreţe, îngrijorări, bucurii, întristări şi multe alte lucruri. Ce ne va aduce oare anul ce vine? Întristare sau bucurie, succes sau dezamăgiri, câştig sau pierdere, ştim că orice ne va aduce

Haideţi să privim în continuare în Sfânta Scriptură să vedem ce ne-a adus Anul de Îndurare al Domnului.

În Evanghelia după Luca 4:16-19 este scris că Domnul Isus a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris.

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

I. Anul de îndurare al Domnului ne-a adus împăcarea cu Dumnezeu.

Naşterea, lucrarea, moartea şi învierea Domnului Isus se întâmplă în timp ce Imperiul Roman împărăţea asupra întregului pământ, Israelul fiind una din ţările asupra căreia imperiul Roman guverna. Evident că pentru Israel, Imperiul Roman era vrăjmaşul nr. 1. Cuvintele ce le-a citit Domnul Isus Hristos sunt din capitolul 61 a sulului proorocului Isaia:

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; 2să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Is. 61:1-2).

Toţi cei ce-L ascultau aveau privirile pironite spre Domnul Isus şi probabil că aşteptau să se citească şi a doua partea versetului 2 din Isaia 61 care vorbea despre ziua răzbunării lui Dumnezeu asupra vrăjmaşului lor şi eliberarea de sub robia lor: „şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.” Dar Domnul Isus după ce a citit prima parte a versetului a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Probabil că mai mult ca anul de îndurare poporul Israel aştepta ziua răzbunării lui Dumnezeu asupra vrăjmaşilor lor aşa cum a spus-o şi Zaharia în cântarea sa:

„Binecuvîntat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mîntuire puternică în casa robului Său David, cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, care au fost din vechime; mîntuire de vrăjmaşii noştri, şi din mîna tuturor celor ce ne urăsc! Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri, şi Îşi aduce aminte de legămîntul Lui cel sfînt, potrivit jurămîntului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam, că, după ce ne va izbăvi din mîna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.” (Luca 1:68-75).

Domnul Isus însăşi le îndreaptă privirile spre păcatul ce îi robea din interiorul lor şi nu acela din exterior, adică Imperiul Roman. Cu alte cuvinte ceea ce aţi auzit de aceasta aveţi mai multă nevoie decât de ceea ce v-aţi aşteptat să auziţi. Şi ca să confirme aceasta a spus:

„Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.”

Cu alte cuvinte Domnul Isus vrea să le spună ce avea să le spună ucenicilor Săi ceva mai târziu:

„Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.(Luca 9:56)”

Problema ascultătorilor săi ca şi a noastră este în robia păcatului ce ne lipseşte să vedem pe Dumnezeu, ne lipseşte să avem o relaţie adevărată cu Dumnezeu. Păcatul pune un zid de despărţire dintre mine şi Dumnezeu. De aceea Domnul Isus Hristos le atrage atenţia ascultătorilor săi că duşmanul nostru este în noi înşine, este păcatul pentru care vom plăti cu moartea. Apostolul Pavel în Evanghelia după Romani în prima jumătate a versetului 6:23 a spus: „Fiindcă plata păcatului este moartea.” Anul de îndurare al Domnului însemna şteregerea zapisului cu poruncile Lui care stăteau împotriva noastră şi care ne era potrivnic – după cum spune Pavel în Coloseni 2:14. Anul de îndurare al Domnului cerea, în primul rând satisfacerea dreptăţii lui Dumnezeu. Şi această dreptate a fost satisfăcută de Domnul Isus Hristos pe crucea de la Golgota.

Eşti tu gata să primeşti astăzi, îndurarea şi viaţa veşnică adusă de către Domnul Isus Hristos sau asemenea celor din Nazaret vei respinge oferta Domnului Isus?

„Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: «Doftore, vindecă-te pe tine însuţi»; şi Îmi veţi zice: «Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum».

Ceva mai tîrziu, în casa lui Levi, vameşul, Domnul Isus avea să spună:

„Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doftor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăină pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” (Luca 5:31-32).

Domnul Isus a venit ca să ne aducă anul de îndurare al Domnului, adică , să aducă, în sfârşit, împăcarea cu Dumnezeu aşa cum găsim scris în 2 Corinteni 5:18:

„ Şi toate lucrurile acestea sânt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor.”

Isus Hristos „a venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11). De aceea s-a întors spre alţii, spre curve şi vameşi, spre cei dintre neamuri, unde „tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:21-13). Şi tocmai pentru aceasta S-a făcut Cuvîntul trup şi „a locuit printe noi plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14).

Anul ce vine poate să-ţi aducă îndurare şi împăcare cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos, deci deschide larg uşa inimii tale ca să intre Împăratul Împraţilor în ea şi odată cu El, împăcarea, îndurarea şi sfinţirea ce duc pe un tărâm al Împărăţiei lui Dumnezeu.

I. Anul de îndurare al Domnului ne-a adus restaurarea universului material.

Domnul Isus a venit să aducă anul de îndurare. Ce însemna de fapt acest lucru? Aceasta cuprindea îndurarea lui Dumnezeu faţă de noi împăcândune cu El în Hristos Isus şi restaurarea universului material, nu doar a celui spiritual. Apostolul Pavel în Romani 8:19-23 spune:

De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii-nu de voie, ci din pricina celui ce a supus -o-cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar ştim că pînă în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, cari avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.”

Şi această restaurarea a universului material a fost făcută de Domnul Isus Hristos. Domnul Isus învăţa pe oameni restaurând universul spiritual, adică relaţia lor cu Dumnezeu şi vindecând pe oameni de bolile lor restaurând universul material.

Dar cu toate aceste foarte mulţi căutau mai mult rezolvarea universului material decât cel spiritual. Evanghelistul Ioan în 6:22-30 spune:

„Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit şi ele în corăbiile acestea, şi s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: ,,Învăţătorule, când ai venit aici?„ Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că Mă căutaţi nu pentrucă aţi văzut semne, ci pentrucă aţi mâncat din pânile acelea, şi va-ţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru viaţa vecinică, şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.„ Ei I-au zis: ,,Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?„ Isus le -a răspuns: ,,Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimes El.„ ,,Ce semn faci Tu, deci„, I-au zis ei, ,,ca să-l vedem, şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?”

Ce cauţi tu mai mult în viaţa ta şi care sunt aşteptările tale de la Domnul Isus Hristos? Unul din prietenii mei mi-a pus o dată o întrebare: De ce Dumnezeu nu-mi trimite un sac cu bani acum? Atunci când cauţi mai mult lucrurile lumii acestea te alegi doar cu dezamăgire şi înfrângere. Ce cauţi tu mai mult în viaţa aceasta, cauţi lucrurile materiale sau pe cele spirituale?

Domnul Isus a spus: căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.

Eu zic deci împreună cu proorocul Isaia: Căutaţi pe Domnul cîtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, cîtă vreme este aproape.

Anunțuri

Un gând despre „Anul de Îndurare al Domnului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s